Е-АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 ВАЖНО! - Правилната работа на електронните бланки изисква ADOBE READER X или по висока версия

 

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ