ТЪРГОВЕ ПРОДАЖБИ

 

 

 

Заповед № 66/16.04.2019 - публичен търг с явно наддаване на 09.05.2019 г.

ПРОТОКОЛ За провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 89/14.05.2019 г.

 

 

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец, област Монтана

Обявата в .pdf формат