Петък, 11 Декември 2020 13:35

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Община Медковец стартира процедура за сключване на договор за финансиране по операция BG05FMOP001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Операция BG05FMOP001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ ще стартира от 01.01.2021г. и в рамката й ще се предоставя безплатен топъл обяд на най-нуждаещите се социално слаби лица попадащи в следните целеви групи:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
• Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
Топлият обяд ще се предоставя само в работни дни от Домашен социален патронаж -Медковец, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.
Заявления за включване в проекта ще се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в община Медковец, както и в кметствата по населените места.
Подадените заявления ще се предоставят на ДСП за проверка и отразяване на принадлежността към целевите групи по програмата.

Прочетена 1567 пъти Последно променена в Понеделник, 14 Декември 2020 13:39