Новини

Новини (160)

Областна дирекция "Земеделие" Монтана Ви уведомява за реда, относно установяване на щети по земеделски

култури от неблагоприятни климатични условия.


При настъпило неблагоприятно климатично условие,всеки земеделски производител или стопанин може да

подаде писмено заявление за извършване на обследване на площите с култури. Заявленията се подават в

Общинските служби по земеделие /ОСЗ/ или Областна дирекция „Земеделие" /ОДЗ/ по местонахождение на

имотите. В заявлението се посочват номерата на парцелите по ИСАК. След получаване на заявлението за

оглед на щетите, сформираната експертна комисия извършва обследване на културите. Експертна комисия

установява щетите и издава протоколи.

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
на община Медковец през 2015 г.

signature

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Мрежата от областни информационни центрове и дирекция „Програмиране на средствата от

ЕС" в администрацията на Министерски съвет, както и ОИЦ - Монтана стартират национална

кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Целта е да се съберат мнения на

институции, фирми, неправителствени организации, медии и граждани за това, какво трябва

да се възстанови, изгради, подобри с европейски средства през програмния период 2014 -

2020 г.
В тази връзка Ви предоставям текст и лого на кампанията, които да публикувате като

информация на Вашата интернет страница и линк за попълване на разработената анкета,

която можете да попълните и Вие.


Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана

Понеделник, 16 Март 2015 16:50

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Написана от

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ.МОНТАНА

УВАЖАЕМИ Г-ЖО /Г-Н КМЕТ,

Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2015г., Ви изпращам график за провеждане на срещи със земеделските стопани по общини, за разясняване на схемите и мерките за директни плащания и екологично насочени площи за програмния период 2015-2020г. в обл.Монтана, в които ще участват експерти от ОД „Земеделие"-Монтана, ДФ „Земеделие"-Монтана и териториалният областен офис на НССЗ

ГРАФИК
1.    Община Георги Дамяново- с. Г. Дамяново на 13.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
2.    Община Чипровци - гр. Чипровци на 13.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
3.    Община Вършец - гр. Вършец на 16.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
4.    Община Берковица - гр. Берковица на 16.03.2015г. от 13 часа - в сградата на общината
5.    Община Якимово - с. Якимово на 17.03.2015г. от 9 часа- в сградата на читалището
6.    Община Вълчедръм - гр. Вълчедръм на 17.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
7.    Община Брусарци - гр. Брусарци на 18.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
8.    Община Медковец - с. Медковец на 18.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общинския пазар
9.    Община Лом - гр. Лом на 19.03.2015г. от 10 часа- в сградата на общината
10.    Община Бойчиновци - гр.Бойчиновци на 20.03.2015г. от 9 часа- в сградата на общината
11.    Община Монтана - гр. Монтана на 20.03.2015г. от 13 часа - в сградата на Областна
дирекция „Земеделие" гр.Монтана, ул.Ген.Столетов" № 1

Четвъртък, 12 Март 2015 15:48

Важно

Написана от

ВАЖНО !
    
    В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерски съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България, Ви уведомяваме, че болни от заболяванията, които са изброени по-долу, имат право на пътни разходи до лечебното заведение за консултации. Ще се възстановяват средства за действително направени разходи с автобус, влак (за дълги разстояния – и спален вагон) или с личен превоз.
    Парите ще се изплащат от общината на правоимащите болни срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на съответните транспортни средства. За използващите личен транспорт се издава пътен лист и разходите се отчитат по реда на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта.

СПИСЪК
на заболяванията и честотата на пътуванията

Сряда, 11 Март 2015 16:46

Засади дърво – дари живот!

Написана от

                                   ПРИЗИВ

 

От свещеника на храм „Света Параскева“
 и кмета на община Медковец

 

Дърветата играят съществена роля за образуването на кислород и за намаляване  на   въглеродния  диоксид в атмосферата, както и за намаляване на температурните колебания. Те имат дълъг живот, като някои могат да достигнат възраст от няколко хиляди години. Дърветата образуват биомаса, която служи за храна на много организми, а стволовете и короните им са божествен подслон за насекоми, птици и бозайници.
Кислородът е изключително необходим за нашето съществуване, затова засаждането на нови гори е толкова важно за живота на Земята. Те помагат на планетата да се бори и с глобалното затопляне. А как ние, хората, можем да помогнем на нашата Земя? Един от начините е непрекъснато да засаждаме дървета, за да подпомагаме образуването на кислород в атмосферата.


Ето защо община Медковец и храм „Света Параскева“
обявяват  3 април 2015 г. за

„Ден, в който да посадим дърво“

И ви призовават на този ден да помогнете да залесим двора на църквата
и на училището в село Медковец. Ако имате възможност, можете да донесете фиданки, но ще се радваме да участвате и само с труда си!

Нека да помогнем на нашата планета,
за да има бъдеще за децата ни!


Документа в .pdf формат

Понеделник, 02 Март 2015 13:02

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Написана от

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

 

Трети март е знакова дата в историята на нашата Родина. Вече 137 години това   е денят, в който отдаваме почит пред героичната саможертва и духовната сила   на безбройните радетели за свободна и независима държава.
Трети март е доказателство за упоритостта на един народ, който не търпи чужди присъди, а заявява силата сам да определя съдбата си. Мълчаливото мъченичество изведнъж прераства в непримирим стремеж към свобода – толкова жадувана и чакана.
Днес свеждаме чела пред националните светини и заставаме изправени с признателност към всички наши герои, които направиха мечтата за нов живот реалност и  които с делата и думите си завещаха на поколенията завета за ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА! Правим това и от уважение към самите себе си, и заради достойнството на държавата ни.
Колко пъти сме се замисляли заслужаваме ли тази дата, правим ли достатъчно, за да я защитим,  и да докажем, че сме достойни днес да живеем свободно?
Нека във всички свои действия се ръководим от примера на нашите предци, които жертваха себе си в името на по-доброто бъдеще! Нека бъдем разумни, единни и да вярваме в собствените си сили! И да го правим тук, в Родината си, защото здравите корени ще ни помогнат да устоим на трудностите и да осъществим желания живот – за нас и нашите деца!
Помнете, че можем да обичаме и да страдаме и дълго да чакаме радостта от своите победи, но никога не ще престанем да обичаме родната българска земя!
Честит празник, достойни чеда на МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

 


С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

 

Оригиналният документ

Понеделник, 02 Март 2015 06:52

X Международен турнир

Написана от

baner obshtini1

Четвъртък, 05 Февруари 2015 15:32

Фондация "Комунитас"

Написана от

На 1-ви февруари Фондация "Комунитас" обяви началото на деветия
конкурс на националния социално-образователен проект "1000 стипендии".
Той е за ученици от 6-ти до 11-ти клас. За да кандидатстват за годишна
стипендия, учениците трябва да напишат есе по тема във формуляра, чрез
което да демонстрират знанията и разсъжденията си в някоя от
предметните области на хуманитарните или естествените науки или
изкуства.

Четвъртък, 05 Февруари 2015 15:31

Подпомагане на сектор „Животновъдство“

Написана от

Подпомагането на сектор „Животновъдство“е сред приоритетите на ПРСР (2014-2020 г.)
     „Подпомагането на сектор „Животновъдство“ е сред основните приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата за този сектор по кампанията за директните плащания,  по обвързана подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони са в пъти повече“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Третата национална среща на Асоциацията на земеделскитe производители в к.к. „Златни пясъци“.  Тя обясни, че през настоящата година в новия програмен период всички животновъдите ще получат по-висока ставка на подпомагане.

Страница 9 от 12