Новини

Новини (210)

                ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 03.06.2018 до 05.06.2018 г. /вкл./ от 8,00 до 19,30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ПШЕНИЦА
срещу вредители с наземна техника,
с препаратите Интезол 250 ЕВ, Рубрик 125 СК и Циперфор 100ЕВ

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 1,6 км от с. Медковец

Обръщение на кмета за  Трети март   2018

Вторник, 12 Декември 2017 14:54

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Написана от

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Медковец за 2018 г.

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец за 2018 г.

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Медковец през 2018 г.

ПРОЕКТ за Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Отдадени под наем пасища, мери и ливади

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Отдадени под наем помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Отдадени под наем язовири

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Страница 10 от 15