Новини

Новини (202)

Сряда, 02 Март 2022 14:36

ОСМИСЛЕНАТА СВОБОДА

Написана от

tretimart

Понеделник, 28 Февруари 2022 11:52

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Написана от

Община Медковец създава екип, който да координира подпомагането на прогонените от войната украински граждани. В него, освен общински служители, ще бъдат включени и представители на всички други институции на територията на общината. Пристигащите от Украйна имат нужда от жилища, храна, медикаменти, дрехи. Към храните и дрехите има доста изисквания от страна на медицинските органи, затова смятаме, че най-лесно ще бъде даренията да са парични.

На 1 март 2022 г. в ЦУИГ /данъчното/ в сградата на общината и във всички кметства ще поставим кутии за дарения. Те ще бъдат отворени на 15 март 2022 г. в присъствието на членовете на общинския екип и средствата ще бъдат предоставени на организациите, които са ангажирани пряко с осигуряването на подслон за бежанците.

Можете да дарите средства и на:

Набирателна банкова сметка на община Медковец BG62UBBS80023300130232
Основание: Помощ за бежанците от Украйна – 2022 г.

Нека проявим добротата, която всеки човек носи в себе си,
и да помогнем с каквото можем!

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 17 Февруари 2022 11:24

Васил Иванов Кунчев – ЛЕВСКИ!

Написана от

vasil kunchev levski

Вторник, 15 Февруари 2022 10:59

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно действащото законодателство, кметът на общината е задължен да разработи и изпълнява следните стратегически документи:
Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г., в изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, с неразделни части:
• Приложение „ Раздел „Лечебни растения“, в изпълнение на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения
• Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. , в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Във връзка с това до 10.02.2022 г. можете да изпратите Вашата оферта за изготвяне на посочените програми на електронната поща на община Медковец: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Изборът на изпълнител ще се определя по следните критерии:
1. Качествено изпълнение, съобразно спецификата на община Медковец.
2. Срок на изпълнение.
3. Най-ниска предложена цена.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Сряда, 05 Януари 2022 13:04

Празнична Света Литургия

Написана от

Screenshot 2022 01 05 15 02 10

Четвъртък, 30 Декември 2021 12:08

Покана Обществено обсъждане

Написана от

На 12.01.2022 г. /СРЯДА/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2022 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Уведомление

Събираемост 2021

Справка план-сметка 2022

Приложение за определяне на промилите за такса БО за 2022

План-сметка 2022

Докладна предложение за определяне на план-сметка за 2022

Анализ на план-сметка 2022

Четвъртък, 23 Декември 2021 19:21

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027г. на 24.01.2022г. от 10.30ч. в заседателната зала на община Медковец и с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки, Ви уведомяваме, че броят на участниците в присъственото обсъждане ще бъде ограничен до допустимия максимум.
В тази връзка се предвижда обсъждането да се проведе в хибридна форма - присъствено и онлайн.
Записване за участие в срещата може да направите до 9,00 часа на 24.01.2021 г. на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като посочите име, институция, която представлявате и ел. поща, както и формата на участие (присъствено/онлайн).
Заявилите участници онлайн ще получат линк за участие в срещата!
За тези, които са заявили своето присъствено участие, в случай на запълване на максимално допустимия капацитет на залата ще имат възможност да се включат онлайн в общественото обсъждане!
Моля, следете сайта на общината за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!


С уважение,


ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Четвъртък, 23 Декември 2021 16:06

ПОКАНА

Написана от

за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа,

Община Медковец е във финален етап от процеса по разработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. с помощта на избран външен изпълнител в рамките на  Договор за възлагане на услуга с предмет: „Консултантски услуги, свързани с разработването на ПИРО Медковец 2021-2027“.

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно които и в изпълнение на подхода „отдолу-нагоре“ при взимането на решения, предстои цялостно завършване и обсъждане на плана с гражданите. В тази връзка и на основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Кметът на Община Медковец отправя покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към всички заинтересовани страни и жителите на територията на общината, в т.ч. органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Медковец през новия програмен период.

Събитието ще се проведе присъствено на 24.01.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на община Медковец при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Медковец. и да изпратят своите препоръки и мнения до 23.01.2022г. на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО Медковец 2021-2027 г. са публикувани на сайта на община Медковец:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

 

С уважение,
ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Страница 2 от 15