Новини

Новини (202)

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2019г. до 31.05..2019 г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч. в землището на село Сливовик
ще се проведе пръскане на ЦАРЕВИЦА срещу плевели,
с препарат ЕКИП СК. Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик,
в местност „Гладно поле“. Вземете мерки за пчелните семейства

 

 

ВНИМАНИЕ !!!

ДП“НКЖИ“РП“Енергосекция-София“,
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 30.05.2019г. до 02.06.2019 г. /вкл./
по линията Мърчево - Медковец - Брусарци
ще се проведе наземно третиране на терена в сервитута
на железопътната инфраструктура
с препарат НАСА 360 СЛ

 

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 27.05.2019г. до 29.05.2019 г. /вкл./
от 08.00ч. до 19.30 ч. в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на СЛЪНЧОГЛЕД
с продукт за растителна защита, с наземна техника,
с препаратите РЕТЕНГО 20 ЕК, ФОКУС УЛТРА,СТРАТОС УЛТРА, АНФИСКО 20-50-10, УИШ ТОП, ФАСТЕР, БАНЯНТЕ ЧИФО,ЕРГОН, КЕЛПАК, ПИКТОР СК,ПЛОНВИТ МАСЛОДАЙНИ,АНФИСКО 5-50-30
Подлежащите на третиране местности са Суха падина,Прека поляна,Пояки,Козоровец се намират
на отстояние от 1 км до 5 км. от с. Медковец.

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „АРТФОКУС“ ЕООД, гр. Козлодуй
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 18.05.2019 г. до 20.05.2019 г. /включително/
от 19.00 ч. до 10.00 ч.
в землището на село Расово
ще се проведе пръскане на ЦАРЕВИЦА
срещу плевели и вредители, с надземна техника,
с препаратите Никозея, Арат,
Микровит цинк, Амино сто и Плонвит.

Подлежащите на третиране площи се намират
в местностите Шиновец, Греда, Могилите,
Под окопа и Златия
и са на отстояние 3 км от селото.

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „АРТФОКУС“ ЕООД, гр. Козлодуй
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 13.05.2019 г. до 17.05.2019 г. /вкл./
от 19.00ч. до 10.00 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ПШЕНИЦА и СЛЪНЧОГЛЕД
срещу плевели и вредители, с наземна техника,
с препаратите Агрия,Експрес,Фокус,Микровит, Аминотон и Плонвит
Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на с. Медковец на отстояние от 1 км до 5 км. от с. Медковец.

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. София
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 12.05.2019 до 14.05.2019 г. /вкл./
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на Слънчоглед
срещу плевели и вредители, наземна техника,
с препаратите Ергон, Келпак, Плонвит, Листего, Нутри био, Пулсар, УИШ топ, Фокус ултра, Плонвит соя, Фастер.
Подлежащите на третиране терени се намират
в м. „Пояки“, „Прека поляна“, „Суха падина“, „Козоровец“ на отстояние 1.5 км от с. Медковец.

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 12.05.2019г. до 14.05.2019 г. /вкл./
от 08.00ч. до 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на СЛЪНЧОГЛЕД
с продукт за растителна защита, с наземна техника,
със следните препарати ФАСТЕР,ПЛОНВИТ СОЯ, ФОКУС УЛТРА,УИШ ТОП, ПУЛСАР ПЛЮС,ПУЛСАР 40, ЛИСТЕГО 40, НУТРИ БИО, ЕРГОН, КЕЛПАК, ПЛОНВИТ МАСЛОДАЙНИ
Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на с. Медковец на отстояние от 1 км до 5 км. от с. Медковец.

       ВНИМАНИЕ !!!

Железопътна Секция Враца
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че на 10.05.2019 год.
по линията Бойчиновци – Мърчево - Брусарци
ще се проведе наземно третиране с хербицид по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни
с препарат НАСА 360СЛ

     ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „АртФокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 25.04.2019г. до 30.04.2019 г. /вкл./
от 19.00ч. до 10.00 ч. в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ПШЕНИЦА
с продукт за растителна защита, с наземна техника,
с препарати Приаксор, Агрия и Плонвитактив
Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на с. Медковец на отстояние от 1 км до 8 км. от с. Медковец.

           ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 21.04.2019г. до 23.04.2019 г. /вкл./
от 08.00ч. до 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на СЛЪНЧОГЛЕД
с продукт за растителна защита, с наземна техника,
с препарата ГАЛЪП СУПЕР 360
Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на с. Медковец на отстояние от 1 км до 5 км. от с. Медковец.

Сряда, 17 Април 2019 13:20

СЪОБЩЕНИЕ НАП

Написана от

ДО
ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ
ПОЛУЧАВАЩИ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОТНОСНО: Можете да проверите изплатените Ви субсидии преди да подадете данъчна декларация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Вече можете да проверите точния размер на изплатените Ви суми през 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Електронната справка по ЕГН е достъпна в интернет на адрес https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160::.
Тези средства са доход за Вас и трябва да бъдат вписани в годишната Ви данъчна декларация за доходите, която подавате в НАП до 30 април 2019 г. Не забравяйте, че освен субсидиите, получени от ДФЗ, в декларацията се включват и всички други облагаеми доходи, включително тези от продадената от Вас селскостопанска продукция.
Ако вече сте подали данъчна декларация, но по някаква причина сте пропуснали да посочите част от получените от ДФЗ суми, можете да подадете коригираща декларация до 30 април 2019 г. Подробна информация за това какви данъци и осигуровки се дължат от земеделските стопани вижте на https://nap.bg/document?id=18377.
За допълнителна информация можете да ни потърсите в работно време на телефон 0700 18 700 или в офиса на НАП по постоянния Ви адрес. Ще се радваме да помогнем при деклариране на доходите Ви.

ЕКИПЪТ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Страница 8 от 15