Обяви

Обяви (119)

Приемна на регионалния представител на 24.06.2016 г. от 10:00 часа в
заседателната зала на община Медковец.

Неделя, 29 Май 2016 06:12

Фирма „Златия агро“ ЕООД

Написана от

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 31.05.2016 до 02.06.2016 г. /вкл./
 до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ечемик
срещу плевели и вредители, с наземна техника,
с препаратите Аканто 250 СК, Импакт 25 СК, Циперфор 100 ЕВ, Рубик 125 СК, Фюри 10 ЕК.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират в местността Пояки на отстояние 0,8 км от селото.

Неделя, 22 Май 2016 04:56

Фирма „Златия Агро“ ЕООД

Написана от

Фирма „Златия Агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2016 г. до 21.05.2016 г. /вкл./
до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  Аканто 250СК, Фезан, Риза 250ЕВ,
Протеус 110ОД, Прозаро 250ЕК,
Импакт 25СК, Рубрик 125СК
Карантинен срок – 42 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 1,3 км от селото.

Неделя, 22 Май 2016 04:55

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД

Написана от

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 16.05.2016 г. до 23.05.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на зърнени култури
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  Експрес, Пулсар, Хемнико, Бо-ла,
Фузилат Форте и Арат.
Карантинен срок – 30 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
до поделението на отстояние 5 км от селото.

Неделя, 22 Май 2016 04:53

Фирма „Златия Агро“ ЕООД

Написана от

Фирма „Златия Агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2016 г. до 21.05.2016 г. /вкл./
до 10.00 ч. и след 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на слънчоглед
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  Листего 40 /Пулсар 40СЛ; Пасат 40/
Карантинен срок – 90 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността „Слатина“,
на отстояние 0,9 км от селото.

Четвъртък, 05 Май 2016 16:07

Осигуряване на топъл обяд -2016 г.

Написана от

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
    
            
    Община Медковец подготвя заявление за финансиране и всички необходими документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02, операция тип 3,                   по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.
          Обща цел на ОПЕРАЦИЯ ТИП 3 “Осигуряване на топъл обяд -2016 г.“:
Да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни,   с оглед преодоляване на основно материално лишение.
          Община Медковец ще реализира изпълнение на  дейностите  от 11.05.2016 г. до 30.09.2016 г., като ще приготвя и предоставя топла храна на 54 бр.  потребители от  целевите  групи от  всички   населени  места на общината.
 Заявления  от кандидатите за ползватели на услугата по образец  се приемат  от  8.00 до 16.00 ч., всеки работен ден  в ЦУИГ- Медковец, както и  в кметствата по населени места.

    

                                                                    ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Понеделник, 02 Май 2016 04:56

Военно окръжие – Монтана

Написана от

О Б Я В А
      Военно окръжие – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс както следва:
     1. За  68-ма бригада „Специални сили”  гр. Пловдив –
            50 (петдесет) вакантни длъжности.
     2. За 55-ти инженерен полк гр. Белене –
             25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
     3. За 10-ти отделен механизиран батальон гр. Враца –
             25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Сряда от 08,30 ч. до 16,00 ч.
Любомир Симеонов, тел. 0889937865

Петък, 22 Април 2016 14:24

„Арт Фокус“ ЕООД

Написана от


Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 23.04.2016 г. до 29.04.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  АСМ - комплекс и Сулигор.
Карантинен срок – 28 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността до поделението, на отстояние 2 км от селото.

Вторник, 19 Април 2016 14:08

Фирма „Златия Агро“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия Агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 22.04.2016 до 23.04.2016 г. /вкл./
до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе третиране на пшеница и ечемик
с наземна техника, с препаратите  
Аканто 250 СК, Импакт 25 СК и Циперфор 100 ЕВ.
Карантинен срок – 42 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността „Пояки“ на отстояние 1 км от село Медковец.

Неделя, 17 Април 2016 04:43

ЖП СЕКЦИЯ-ВРАЦА

Написана от

НА  28.04.2016 Г.  ОТ  7.00 ДО 10.00 ЧАСА   И  НА 03.05.2016 Г.  ОТ 7.00 ДО 10.00 ЧАСА      ЖП  СЕКЦИЯ-ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА  СЕРВИТУТНАТА ЖП-ИВИЦА ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ И ЛИНИЯТА МЕДКОВЕЦ- МЪРЧЕВО  С  ПРЕПАРАТ   ЕФАЗАТ 36 СЛ, С ВЛЕКАЧ.

ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА  СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ – РАСТЕНИЯ. ЩЕ СЕ ОБРАБОТВА ТЕРЕНЪТ  ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ, НА РАЗСТОЯНИЕ 6 М. ОТ ГЛАВНАТА РЕЛСА, ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.


Молим собствениците на пчелни семейства  и домашни животни да предприемат мерки по опазването им  от отравяне.


ОТ   ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ

Страница 5 от 9