Обяви

Обяви (119)

Понеделник, 15 Септември 2014 15:52

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

Написана от

О Б Я В А

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия,чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012г.,Наредба Із-1669 от 17.08.2012г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №170 от 25.07.2013г. на ОбС с.Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за членуване в доброволно формирование „ЩИТ 112” за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.        

                                                                                             Приложение1   Приложение2

Обявата в pdf формат

Сряда, 13 Август 2014 14:06

ЕТ „Деси – Светла Симеонова”

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

ЕТ „Деси – Светла Симеонова” предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 16.08.2014 до 20.08.2014 г. /вкл./

от 6.00 ч. до 10.00 ч. и от 19.30 до 22.00 ч.

в землището на село Сливовик

ще се проведе пръскане с авио-техника с препарата

ЦИНКОВ ХЕЛАТ.

Подлежащите на третиране терени са

на отстояние 2 км от село Медковец,

на границата със с. Сливовик.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда


ОБЯВА

От ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) , със седалище: гр. София 1000, ул. „Уилям Гладстон" № 67, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Триадица" № 4 , етаж 3.

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".

Събота, 07 Юни 2014 07:41

ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА

Написана от

О   Б   Я   В   А

На 09.06.2014 г. от 7.00 до 10.00 часа,                    

ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА   ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ

НА СЕРВИТУТНАТА ЖП -ИВИЦА

ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ

С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.

От 10 до 13.06.2014 г. от 7.00 до 10.00 часа,

ЩЕ   СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ

НА СЕРВИТУТНАТА ЖП-ИВИЦА

ПО ЛИНИЯТА МЕДКОВЕЦ – БОЙЧИНОВЦИ  

С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.

КАРАНТИНЕН СРОК – 30 ДНИ

 

Вторник, 29 Април 2014 17:35

Фирма „Арт Фокус” ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус” ЕООД предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 08.05.2014 до 13.05.2014 г.

от 8.30 ч. до 11.00 ч. и след 19.30 ч.

в землището на село Медковец

 

Сряда, 16 Април 2014 15:44

Фирма „Златия Агро” ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

 

Фирма „Златия Агро” ЕООД предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 23.04.2014 до 24.04.2014 г. /вкл./, до 11 ч. и от 18.30 ч.

в землището на село Медковец

ще се проведе пръскане с наземна техника с препаратите

„Арат”, „Хемнико 24 СК” и „Фокус /Стратос/ Ултра”.

Подлежащите на третиране терени са:

  1. В местността „Пояки” - на отстояние 1.9 км от селото;
  2. в местн. „Кленяка” - на отстояние 2.1 км от селото;
  3. в мест. „Блато” – на отстояние 2.4 км от селото;
  4. в местн. „Долните ливади” – на отстояние 2.9 км от селото.
  5. в местн. „Козоровец” – на отстояние 1.4 км от селото;
  6. в местн. „Слатина” – на отстояние 1.8 км от селото;
  7. в местн. „Прека поляна” – на отстояние 3.2 км от селото;
  8. и в местн. „Суха падина” – на отстояние 3.7 км от селото.
Понеделник, 07 Април 2014 15:32

фирма „АСЕ” ЕООД

Написана от

О   Б   Я   В   А

 

       От 07.04.2014 г. до 10.04.2014 г. до 11.00 ч. и след 18.30 ч. фирма „АСЕ” ЕООД, гр. Лом, ще извърши третиране на пшеница и изорани площи с препарат „СЕКАТОР”, „ФАЛКОН” и „АГРИЯ” с карантинен срок 28 дни. Третирането е срещу плевели и вредители с наземна техника в местността „СИНИГЕРСКОТО”, която е на разстояние 1 км. от с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за опазването им от отравяне.

                                                                            ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Понеделник, 07 Април 2014 15:29

фирма „Пилюшки” ООД

Написана от

О   Б   Я   В   А

 

       От 06.04.2014 г. до 10.04.2014 г. до 11.00 ч. и след 18.30 ч., фирма „Пилюшки” ООД, с. Медковец, ще извърши третиране на пшеница и изорани площи с препарат „СЕКАТОР”, „ФАЛКОН”, „ЛАМБАДА” и „ЕКСПЕС-50”, с карантинен срок 30 дни. Третирането е срещу плевели и вредители, с наземна техника, в терени с отстояние 3 км. от с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за опазването им от отравяне.

                                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Понеделник, 31 Март 2014 17:10

„АРТ ФОКУС” ЕООД

Написана от

О   Б   Я   В   А

       От 03.04.2014 г. до 08.04.2014 г. от 8.00 ч. до 19.00 ч., фирма „АРТ ФОКУС” ЕООД, гр.Козлодуй, ще извърши третиране на пшеница с препарат „СЕКАТОР”, „АГРИЯ” и „ФЕРТИГРЕЙН ФОЛЯР”, с карантинен срок 14 дни.

 

       От 27.03.2014 г. до 02.04.2014 г. /вкл./ от 8.00 ч. до 19.00 ч., фирма „АРТ-ФОКУС” ЕООД, гр.Козлодуй, ще извърши третиране на пшеница с препарат „СЕКАТОР”, „АГРИЯ” и „ФЕРТИГРЕЙН ФОЛЯР”, с карантинен срок 14 дни. Третирането ще се извърши срещу плевели, с наземна и авиационна техника, в терени до с. Пишурка с отстояние 3 км. от   с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки по опазването им от отравяне.

                                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Страница 8 от 9