Община Медковец

Община Медковец

ОТЧЕТ НА ДГ "СЛЪНЧЕВА ДЪГА" КЪМ 30.06.2019

Отчет касов 2-ро тримесечие

Отчет касов 2-ро тримесечие 2

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. Венцислав Евгениев
кмет на община Медковец

Относно: Приемане на „ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 - 2021 ГОДИНА“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА и публикуване на настоящият проект на „ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 - 2021 ГОДИНА“ на интернет страницата на Община Медковец каним заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 - 2021 ГОДИНА“ в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Медковец, на ул. „Георги Димитров” № 26 или на електронната поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 27.08.2019 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на общината.

 

МОТИВИ КЪМ ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019

ПРОГРАМА ВЕИ - ПРОЕКТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. Венцислав Евгениев
кмет на община Медковец

Относно: Приемане на ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2019-2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА и публикуване на настоящият проект на „ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2019-2023“ на интернет страницата на Община Медковец каним заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на „ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2019-2023“ в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Медковец, на ул. „Георги Димитров” № 26 или на електронната поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Обществено обсъждане на проекта ще се проведе на 27.08.2019 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината.

 

МОТИВИ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2019

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЕЕ ПРОЕКТ

                          ВАЖНО!!!


На 15.07.2019 г. ЖП СЕКЦИЯ ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ
НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ С ХЕРБИЦИД НАСА 360 СЛ
ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ БЕРКОВИЦА – МОНТАНА –БОЙЧИНОВЦИ;
МЪРЧЕВО – МЕДКОВЕЦ – БРУСАРЦИ.

ЩЕ СЕ ПРЪСКА НА РАЗСТОЯНИЕ ДВА МЕТРА
ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ГЛАВНАТА РЕЛСА.

КАРАНТИНЕН СРОК – 30 ДНИ ПРИ ДОЗА 2%-4% РАЗТВОР.

Молим собствениците на пчелни семейства
и домашни животни да предприемат мерки
за опазването им от отравяне!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МЕДКОВЕЦ

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години

ДГ. "СЛЪНЧЕВА ДЪГА" - с.МЕДКОВЕЦ стр1

ДГ. "СЛЪНЧЕВА ДЪГА" - с.МЕДКОВЕЦ стр2

ДГ. "ЩУРЧЕ" - с.РАСОВО стр1

ДГ. "ЩУРЧЕ" - с.РАСОВО стр2

ПРИЕМНА на Регионалния представител на Комисията за Защита от Дискриминация на 07.06.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в Община Медковец

 

P1160998

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2019г. до 31.05..2019 г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч. в землището на село Сливовик
ще се проведе пръскане на ЦАРЕВИЦА срещу плевели,
с препарат ЕКИП СК. Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик,
в местност „Гладно поле“. Вземете мерки за пчелните семейства

 

 

ВНИМАНИЕ !!!

ДП“НКЖИ“РП“Енергосекция-София“,
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 30.05.2019г. до 02.06.2019 г. /вкл./
по линията Мърчево - Медковец - Брусарци
ще се проведе наземно третиране на терена в сервитута
на железопътната инфраструктура
с препарат НАСА 360 СЛ

 

ВНИМАНИЕ !!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 27.05.2019г. до 29.05.2019 г. /вкл./
от 08.00ч. до 19.30 ч. в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на СЛЪНЧОГЛЕД
с продукт за растителна защита, с наземна техника,
с препаратите РЕТЕНГО 20 ЕК, ФОКУС УЛТРА,СТРАТОС УЛТРА, АНФИСКО 20-50-10, УИШ ТОП, ФАСТЕР, БАНЯНТЕ ЧИФО,ЕРГОН, КЕЛПАК, ПИКТОР СК,ПЛОНВИТ МАСЛОДАЙНИ,АНФИСКО 5-50-30
Подлежащите на третиране местности са Суха падина,Прека поляна,Пояки,Козоровец се намират
на отстояние от 1 км до 5 км. от с. Медковец.

Страница 6 от 32