Избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

 

14.03.2017 Списък заличени лица

ЗАПОВЕД № 26-П / 12.03.2017 г. Да бъде образувана една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия


ЗАПОВЕД № 27/13.03.2017 г.  осигуряване на възможността за    гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

22.02.2017 г. Определяне места за агитационни материали

09.02.2017 г.    Покана до лидери на партии за СИК 

08.02.2017 г.   ИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ

07.02.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по

чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува
извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание
преди предаването на избирателния списък на СИК
(по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс)


ЗАПОВЕД № 12/02.02.2017 г.   Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.                                                
ЗАПОВЕД № 11/02.02.2017 г.   Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.