Избори за ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ на 26 май 2019 г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПИСМО ОТ ЦИК - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. (ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ ИК)

ЗАПОВЕД 74 - Осигуряване на възможността за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на изборите

ЗАПОВЕД 73 - Определяне на места за поставяне на агитационни материали

ЗАПОВЕД 35 - Определяне на техническите екипи отговарящи за организационно-техническата подготовка за провеждането на избори за членове на Европейския парламент

ЗАПОВЕД 39 - Образуване на избирателни секции на територията на Община Медковец

ЗАПОВЕД 40 - Определяне на места за обявяване на избирателните списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК
В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА