Петък, 02 Юни 2017 13:03

"ЧЕЗ Разпределение България" АД Ви уведомява, че поради извършване на ремонтни работи, ще бъде без електрозахранане потребителите от изброените населени места присъединени към трафопостовете както следва:

Военно окръжие II степен – Монтана

Военно окръжие II степен – Монтана

Третиране на ЖП - ивицата с НАСА

Обява

„АРТ ФОКУС”ЕООД