Петък, 10 Март 2023 17:41

Община Медковец обявява публично обсъждане на прогнозните параметри на бюджета за 2023 година, което ще се проведе на 23.03.2023г., четвъртък, от 10,30 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Проект на заповед за обявяване защитена зона BG0000503

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРИЕМНА НА КЗД

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане