Информация от Регламент на Европейския парламент

УВЕДОМЛЕНИЕ БУЛГАРТРАНСГАЗ

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-264 от кв.72 по плана на с.Расово

П О К А Н А За публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2018“ на община Медковец

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ХРИСТО ПЕПЕВ ХРИСТОВ

Вторник, 12 Ноември 2019 09:40

НА 15.11.2019 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 10,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД:
• ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СЪВЕТНИЦИТЕ – МЕДКОВЕЦ.

Областен Управител на Област Монтана

Поздравителен адрес

ВАЖНО! - на вниманието на всички пчелари

ВАЖНО! - на вниманието на всички пчелари

ВАЖНО! - на вниманието на всички пчелари