Постоянни комисии


 


Комисия по бюджет ,финанси ,икономика,нормативна уредба

 

Д-р Георги Николаев Крумов – председател
    Николай Иванов Филипов – член
    Людмила Цветанова Торньова – член
    Красимир Илиев Борисов – член
    Иван Георгиев Торньов - член

 

 Комисия по устройство на територията,пътна и селищна мрежа, околна среда ,благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост

 

Николай Иванов Филипов – председател
    Даниел Стайков Славчев – член
    Стилиан Валериев Цветанов – член
    Красимир Илиев Борисов – член
    Пенка Николова Димитрова- член

 


 

Комисия по образование, спорт, здравеопазване, социална политика, култура, вероизповедание, децата, младежта, борба с корупцията и молби на граждани

 

Людмила Цветанова Торньова – председател
    Даниел Стайков Славчев – член
    Стилиан Валериев Цветанов – член
    Веселка Викентиева Георгиева – член
    Борислава Недялкова Ангелова – член

 

 

 


 

 

Комисия по предотвратяване на конфликт на интереси

 

Стефан Красимиров Герасимов – председател
    Людмила Цветанова Торньова – член
    Николай Иванов Филипов - член

 

Състав на ПК  за работа с малцинствени групи:
    Красимир Илиев Борисов – председател
    Пенка Николова Димитрова – член
    Веселка Викентиева Георгиева – член
    Борислава Недялкова Ангелова – член
    Иван Георгиев Торньов – член