Съобщения

Съобщения (71)

Понеделник, 04 Април 2016 14:55

ЧЕЗ

Написана от
Понеделник, 04 Април 2016 14:53

ЗУТ

Написана от

Изх.№  ОП-04-11
     04.04.2016 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №26/18.03.2016г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Подробен устройствен план- план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ V от кв.1 по плана на с.Сливовик, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Неделя, 27 Март 2016 05:43

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

 Община Медковец    
На 30.03.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Васил Левски 2, 3, 4, 5; Георги Димитров 8; Георги Кирков 12, 16, 20; Георгица Карастоянова 10, 3, 5, 6; Иван Вазов 2, 4, 6, 8; Йорданка Чанкова 1, 10, 12, 16, 3, 5, 6, 8; Кирил и Методий 10, 12, 15, 21, 23, 25, 7; Ломска комуна 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Йонков Вапцаров 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Опълченска 2; Хаджи Димитър 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9
На 30.03.2016 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец 135031 Васил Коларов 5; Георги Димитров 1, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 49; Елин Пелин 1, 3, 5, 6; Извън регулацията Ферма; Леонид Брежнев 2; Любен Каравелов 1, 2, 4, 6, 7, 8; Малчика 25, 28; Митко Палаузов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 3, 5, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 40, 42, 44

Четвъртък, 24 Март 2016 15:36

Заседание на ОС Медковец

Написана от

Заседание на ОС Медковец на 31.03.2016 г.

Към документа

Неделя, 20 Март 2016 09:12

ЧЕЗ

Написана от

На 21.03.2016 г. /понеделник/
от 9.00 до 12.00
и от 13.00 до 16.00 часа
районът на трафопост № 1
на ул. „Митрополит Неофит“
ще бъде
БЕЗ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ!

ЧЕЗ „Разпределение България” АД

Неделя, 21 Февруари 2016 06:34

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

Община Медковец    
За периода 22-26.02.2016 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Расово Адалберт Антонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 6; Ген. Скобелев 1, 2, 3, 4, 5; Замфир Хаджийски 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Любен Каравелов 33; Людмила Живкова 1, 12, 14, 3, 4, 6, 8; Младен Йорданов 10, 16, 28, 3, 4, 6, 8; Панайот Хитов 7; Първи май 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33; Стефан Караджа 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6; Тодор Каблешков 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 8; Христо Смирненски 2; Цветан Йонов Бояджиев 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Четвъртък, 17 Декември 2015 16:07

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

УВЕДОМЛЕНИЕ

за планове, програми, проекти

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 в pdf формат
УВЕДОМЛЕНИЕ 2 в pdf формат

Петък, 27 Ноември 2015 14:26

СЪОБЩЕНИЕ БЮДЖЕТ 2016

Написана от

П О К А Н А

За обществено обсъждане
на проект за Бюджет – 2016 на община Медковец


На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, община Медковец отправя към жителите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Медковец за 2016 г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2016 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели и приоритети, с решаването на конкретни проблеми от местно значение и с подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала  на община Медковец.

Проектът на Бюджета на община Медковец за 2016 г. е публикуван на интернет- страницата на общината: www.medkovec.bg.

    
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 02 Ноември 2015 14:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от

На  основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-20-82/30.10.2015 г. на Областния управител на област Монтана и на Решенията на Общинската избирателна комисия – Медковец,за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Медковец съобщава, че на 04.11.2015 г. /сряда/ от 10.30 часа в Заседателната зала на община Медковец ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще премине при следния

Дневен ред:

Инвестиционно предложение за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София":Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

За заинтересованите лица повече информация в община Медковец ул."Г.Димитров" 26

Страница 4 от 6