Президентски и предсрочни избори 14.11.2021

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯННИ И НАСТОЯЩИ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, МОЖЕ ДА ПОИСКАТ ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В СРОК ДО 30.10.2021 Г ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАПОВЕД №163/14.10.2021г. - Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец,

01.10.2021 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ЗАПОВЕД 144/27.09.2021 ОТНОСНО: Места за обявяване на избирателните списъци в община Медковец

ЗАПОВЕД 142/20.09.2021 ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Президент, Вицепрезидент на Р. България и за Народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Решение на Народно Събрание от 02.09.2021 г., обнародвано в ДВ бр. 79 от 03.09.2021 г. и Указ на Президента на Републиката № 245/14.09.2021 г. обн. ДВ бр. 77/16.05.2021 г. за произвеждане на изборите за Народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЕКЦИЯ 001 - СЛИВОВИК

СЕКЦИЯ 002 - ПИШУРКА

СЕКЦИЯ 003 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 004 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 005 - АСПАРУХОВО

СЕКЦИЯ 006 - РАСОВО

СЕКЦИЯ 007 - РАСОВО