ЗАСЕДАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ - НА ЖИВО

 

 https://www.youtube.com/live/TT0qUgbsA5A

 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ - ВИДЕОАРХИВ

 

 

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Обучението на членовете на СИК/ПСИК
за провеждане на насрочените на 9 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
и за народни представители
ще се проведе на 1 юни 2024 г. (събота)
от 14.00 ч. в Заседателната зала
на община Медковец.

Общинска администрация – Медковец

 

 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина с демоверсия за предстоящите избори за ЕП/НС през юни 2024 г. по следния график:

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 8.00 до 12.00 ч.:
• в село Медковец – в сградата на общината
(до стаята на охраната)

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 12.30 до 16.30 ч.:
• в село Расово – в сградата на кметството

На 6 юни 2024 г. (четвъртък) от 8.00 до 10.30 ч.:
• в село Аспарухово – в сградата на кметството.

 

 

 ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма не по-късно от 25.05.2024 г. чрез:
- заявление по образец, което се подава в кметството или в общината;
- електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024Г.

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 39, АЛ. 1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 39, АЛ. 1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АНИМИРАНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ – СЪС СУБТИТРИ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АНИМИРАНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АУДИОКЛИПОВЕ

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

 

 

 

ЗАПОВЕД № 92/27.05.2024 г. - ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

ЗАПОВЕД № 74/02.05.2024 г. - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД № 61/12.04.2024 г. - ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД № 62/12.04.2024 г. - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

001 СЛИВОВИК

002 ПИШУРКА

003 МЕДКОВЕЦ

004 МЕДКОВЕЦ

005 АСПАРУХОВО

006 РАСОВО

007 РАСОВО

 

 

TEST    TEST

 

 

-----------------------------------------

 

 

 

 

БЮДЖЕТ2024

 

РЕШЕНИЕ 79 - БЮДЖЕТ 2024 Г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТ 2024

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 2025 - 2027