БЮДЖЕТ 2016

 ДОКЛАДНА ЗА БЮДЖЕТ 2016 тук
 План -график за обсл. на просроч. задълж. към ФО-1 от 2016 г  тук
 СПРАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛАН ПРИХОДИ  тук
 СПРАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗХОДИ  тук
 Справка за разпределение на преходния остатък към ФО-1 от 2016 г  тук
 СПРАВКА - ДЪР. ДЕЙНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЕ  тук
 СПРАВКА - МЕСТНИ. ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАТИ  тук
 Списък пътуващи учители  тук
 Разпределения на субс. по читалища към ФО-1 от 2016 г  тук
 Справка за собствените приходи  тук
 Справка планирани приходи бюджетна прогноза 2017-2018  тук
 Справка планирани разходи по  бюджетна прогноза 2017-2018  тук
 Справка - заплати соц.предприятие  тук
 Справка капиталови по обекти 2016_6208  тук
 ИНД.РАЗЧЕТ ИБСФ 2016  тук
 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩ.ОБСЪЖДАНЕ  тук
 Решение 44 Бюджет  тук

 

 

=====================================================

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2016

Проект Бюджет 2016
Заповед 163
Приложение 1
Приложение 2
Индикативен разчет
Макет прогноза