Петък, 24 Ноември 2023 14:19

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи, че забранява провеждането на пазари и изложби на свине и птици, вкл. и екзотични птици, на територията на цялата страна. Забраната се отнася и за продажбата на яйца, прясно птиче месо, разфасовки и заготовки от птиче месо на всички видове пазари, както и за продажбата на тези продукти от временни и подвижни обекти за търговия с храни, с изключение на термично преработени продукти от птиче месо, предназначени за директна консумация. Мярката е във връзка с усложнената епизоотична обстановка и има превантивен характер срещу разпространението на болести като птичи грип и африканска чума по свинете.

Понеделник, 20 Ноември 2023 08:40

На 20.12.2023 г. /СРЯДА/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2024 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Четвъртък, 05 Октомври 2023 08:25

СЪБОР