Понеделник, 08 Юли 2024 12:16

ОБЯВА ПРИЕМНА КЗД 09072024

Петък, 14 Юни 2024 12:21

Община Медковец кандидатства за финансиране по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд “Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. След одобрение на проектното ни предложение община Медковец сключи договор за съвместна дейност № РД04-102/31.05.2024г. с Фонд “Социална закрила“ за финансиране на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - с. Медковец“. Стойността на проекта е 45 000,00 лева., от които Фонд “Социална закрила“ предоставя 40 500лв., а община Медковец съфинансира проекта с 4 500лв. Проекта стартира на 31.05.2024г. и приключва на 09.12.2024г.
В рамките на проекта ще бъде закупен нов неупотребяван автомобил за разнос на храна с който ще бъде обновен автомобилния парк на Домашния социален патронаж-с. Медковец и ще се постигне: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги от ДСП – Медковец, намаляване на разходите по доставките на храната, подобряване на екологичната обстановка, чрез използване на икономични и екологични двигатели в съвременните превозни средства.

Веромир Спасов
Кмет на община Медковец

Сряда, 12 Юни 2024 12:39

Спасовден 2024

Вторник, 21 Май 2024 13:18

 

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина с демоверсия за предстоящите избори за ЕП/НС през юни 2024 г. по следния график:

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 8.00 до 12.00 ч.:
• в село Медковец – в сградата на общината
(до стаята на охраната)

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 12.30 до 16.30 ч.:
• в село Расово – в сградата на кметството

На 6 юни 2024 г. (четвъртък) от 8.00 до 10.30 ч.:
• в село Аспарухово – в сградата на кметството.