Румяна

 

Румяна Иванова Динчева

секретар на община Медковец

 

Румяна Динчева е родена в с. Расово, обл. Монтана. Средно образование завършва в ЕСПУ „Поп Андрей“ в с. Медковец, а висше – в СУ „Свети Климент Охридски“ – специалност „Биология и химия“.
Работи като учител от 1993 до 2009 г. От 2009 г. е в структурата на Общинска администрация – Медковец: до 2012 г. като експерт по екология, земеделие, образование и религия, а от 2012 г. до момента като секретар на общината.