Прогноза бюджет 2016 II етап

Приложение 6 заеми
Приложение 6 лихви
Приложение 6а лизинг
Докладна записка за актуализарана бюджетна прогноза 2017-2019
Приложение 1 местни приходи
Приложение 3 капиталови разходи
Прогноза 2017-2019 ЕС ІІ ЕТАП

Прогноза бюджет 2016 I етап

Прогноза 2016 г.
Приложение 6 заеми
Приложение 6 лихви
Приложение 6а лизинг