Медицинското обслужване в Община Медковец се осъществява от GP – практики, които са четери на брой, съгласно Районна здравна каса по Националния рамков договор.

 

Стоматологичното обслужване се извършва от трима стоматолози.

 

Реализирането на реформата в здравеопазването стартира на 01.12.2000г., след приемането на Закона за здравното осигуряване, Закона за местните заведения и поправките в Закона за народното здраве.

 

В структурата на заболявоемостта, водещо място заемат заболяванията на сърдечно-съдовата система съдово-мозъчна болест.Тендеция на сериозни отклонения се очертава към изместването от злокачествени заболявания.

 

Негативния естествен прираст при застаряване на населението очертава сложен здравно- демографски статус:

 

-увеличение на ромското население със социални проблеми и проблеми на социална основа.

-увеличаване на броя на населението в нетрудоспособна възраст и проблемите свързани с необходимите грижи за тях.

 

В Общината има изграден Център по функционална диагностика по изготвен проект и финансиран от Японското правителство.

 

Аптечното обслужване се извършва от една частна аптека и аптечни пунктове изградени съгласно Наредба №5 по съставни села.

 

Необходими са спешно изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания, адекватно обхващане училищното здравеопазване и медииране здравните проблеми на ромското население.

 

 

 

 

Индивидуални лекарски практики

 

 

СД Тедимед
Лекари Име Специалност
Евгени Антонов Антонов Общопрактикуващ лекар
Евелина Тодорова Витанска-Антонова Общопрактикуващ лекар
АдресиРЗОК Област Населено място Адрес
РЗОК Монтана МЕДКОВЕЦ С.МЕДКОВЕЦ ул.Г.Димитров 19

 

 

д-р Стоянка Микова Данова

Населено място: Област Монтана, Медковец регион, с.Медковец
Адрес: с. Медковец
Телефон: 0885 420521; 09727 2114

 

Лекари в С.РАСОВО


Лекар Юрид. лице Адрес Специалност
Илия Борисов Целов ЕТ Доктор Илия Борисов с.Расово ул. П.Хитов 2 Общопрактикуващ лекар
Цветанка Иванова Цонева-Атмажитова ЕТ Д-р Цветанка Цонева ул."П.Хитов" №2 Обща стоматология

 

 

Здравен медиатор

 

Нина Сашкова Иванова ул."Г. Димитров" 26 0896129716

 

Училищно здравеопазване