ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 4А-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-ГОДИШНА ПРОГРАМА 2021

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2024 Г.

ПРОТОКОЛ - ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 2024 г.

ПРОТОКОЛ - ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ.37И, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ - 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ.37И, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ - 2021 г.

ПРОТОКОЛ - ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 2020

ПРОТОКОЛ №2 ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 2019

ПРОТОКОЛ №1 - ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПО ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ - 2019

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2019 Г

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА МЕРИТЕ ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ЗА 2019 Г

ПМЛ - ИНДИВИДУАЛНО 2019

ПМЛ - ОБЩО 2019

ПРАВИЛА МЕРИ И ПАСИЩА 2019

 

 

ПРОТОКОЛ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПМЛ 2018

РЕГИСТЪР НА МАЛОМЕРНИТЕ ИМОТИ ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКА ПМЛ 2018

ГОДИШЕН ПЛАН ПАСИЩА 2018 Г.
ПМЛ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ_2018 Г.
ПРАВИЛА МЕРИ И ПАСИЩА 2018 Г.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПАСИЩАТА

 

Годишен план пасища 2017 г.
ПМЛ за общо ползване_2017 г.
Правила мери и пасища 2017 г.
Задължения за поддържане на пасищата

Протокол проверка ПМЛ 2017 г.

Проект на Годишна програма 2017 г.
Приложение 1-Годишна програма 2017 г.
Приложение 2-Годишна програма 2017 г.
Приложение 3-Годишна програма 2017 г.
Приложение 4-Годишна програма 2017 г.

 

Отдаване под наем без търг на земи от общинския поземлен фонд
Заповед № 137/09.12.2016 г.

Протокол пасища, мери и ливади - 2016
Правила за ползване на пасища, мери и ливади - 2016
Годишна програма - 2016
Годишен план за паша - 2016

Протокол пасища, мери и ливади - 2015
Правила за ползване на пасища, мери и ливади - 2015
Годишна програма - 2015
Годишен план за паша - 2015

 

Протокол пасища, мери и ливади

Пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване_2016
Пасища, мери и ливади определени за общо ползване_2016

Пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване_2015
Пасища, мери и ливади определени за общо ползване_2015


ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ  
  ПИШУРКА
ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ,  ПАСИЩА,  МЕРИ  И  ЛИВАДИ  ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ     И  НАЧИН  НА  УПРАВЛЕНИЕ
  МЕДКОВЕЦ
  РАСОВО
  АСПАРУХОВО
  СЛИВОВИК

 

 

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Медковец за 2015 г.

Правила за ползване на мери и пасища.