Р Е Г И С Т Ъ Р
по чл.18, ал.1 от ЗПУКИ

воден от ПК "Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси" към Общински съвет Медковец, съгласно чл. 25, ал. 2, т.3 от ЗПУКИ1. Стефан Красимиров Герасимов – председател | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

2.Д-р Георги Николаев Крумов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

3.Николай Иванов Филипов– общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

4.Борислава Неделкова Ангелова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

5.Даниел Стайков Славчев – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

6.Пенка Николова Димитрова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

7.Иван Георгиев Торньов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

8.Веселка Викентиева Георгиева – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

9.Людмила Цветанова Торньова – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

10.Красимир Илиев Борисов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

11.Стилиан  Валериев Цветанов – общински съветник | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

12. инж. Венцислав Евгениев Куткудейски - кмет на Община Медковец | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

13. Веромир Спасов Миланов - кмет на кметство Расово | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

14. Людмила Красимирова Макавеева - кмет на кметство Аспарухово | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

15. Анжела Иванова Георгиева - кмет на кметство Сливовик | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2

16. Иванка Димитрова Миланова - кметски наместник на Пишурка | Виж Декларация по чл. 12, ал. 2


  • Регистър по чл. 18, ал. 1 от ЗПРКИ във връзка с чл.3, т.25