4itali6tePishurka Народно читалище “Кирил и Методий” в с. Пишурка е основано на 28.12.1927 г.

 

Първият председател на читалищното настоятелство е Трифон Николов.

 

Въпреки че селото е малко, десетилетия наред читалището поддържа самодейна театрална трупа, която има много представления.

 

Библиотечният фонд наброява 1 500 книги и се поддържа от библиотекар, назначен на половин работен ден.

Сградата е ремонтирана скоро и се използва при всички общоселски тържества.

 

В Пишурка по традиция хората празнуват заедно Коледните и новогодишните празници, Трифон Зарезан, 3 март и, разбира се, събора на селото на Голяма Богородица – 15 август.