KMET Med
 
инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 
кмет на община Медковец
 
 
 

Венцислав Евгениев Куткудейски е роден на 5 декември 1954 г. в село Медковец, област Монтана. Начално, основно и средно образование завършва в ЕСПУ „Поп Андрей” в родното си село. В периода от 1972 до 1974 г. отбива редовната си военна служба като авиомеханик във Военно поделение – с. Граф Игнатиево, Пловдивско. От 1974 до 1979 г. е редовен студент във ВИММЕСС – гр. Русе, където придобива квалификация „машинен инженер”.

От 1979 до 1991 г. работи в селското стопанство последователно като инженер по експлоатация на селскостопанската техника, главен инженер на АПК, заместник-председател на АПК по техническата част, председател на ТКЗС „Гигант” – с. Медковец.

От 1991 г. до днес е кмет на община Медковец за осми пореден мандат.

От 1986 до 1989 г. придобива втора специалност „Управление на националното стопанство” – степен „магистър” – в Академията за обществени науки и стопанско управление.

Автор е на повече от седем рационализации в областта на селското стопанство. Удостояван е с почетни значки „Отличник на НАПС” и „Отличник на ЦС на НТС” за принос и нововъведения в областта на селското стопанство.

Работата му като кмет на община Медковец е посветена изцяло на хората от общината – както за решаването на техните проблеми, така и за създаване на все по-добри условия за пълноценна реализация на човешкия потенциал и превръщане на населените места в по-подходящи за живот.

Работи в екип със специалисти, изграден от местни кадри, с гарантирана приемственост и последователност в управлението на местните дела.

Водещи в негована работа са социалната чувствителност, солидарността, активната жизнена позиция към всичко, което ни заобикаля, и непрекъснатият стремеж да сме по-добри и по-успешни от другите във всичко.

„Защото обичам Медковец, обичам България и тук е мястото, където ние трябва да сме щастливи. Възможно е, ако сме единни!”

Венцислав Евгениев е семеен и е баща на две дъщери.