Туризъм

 

 


Медковец е древно селище с многовековна история. Сведения за тези земи има от пр.Хр. Районът е богат на археологически паметници от VIII-VI в. преди новата ера. В землището на селото са открити следи от няколко праисторически селища – в местността Липена, около 5км западно от селото, в местността Пчелините и в местността Гладния геран.

Останки от медно-каменната епоха и от траките са открити преди няколко десетилетия в местността Цибрица близо до Медковец (разкопана надгробна могила на тракийското племе трибали).

Свидетелства за римското присъствие в този край са намерените няколко интересни находки в средата на миналия век – особено сребърното монетно съкровище от местността Сухата падина при Пенков кладенец, които се съхраняват в Регионален исторически музей, Монтана.

В края на VІІв. и началото на VІІІв. Медковец влиза в пределите на Аспарухова България – свидетелство за това е уникалният паметник от с.Аспарухово (община Медковец).

Архитектурните паметници са представени предимно от оброчни места, художествени фрезови изработки и др. Археологически местонахождения има в землищата на населените места.

На територията на общината се намират следните недвижими паметници на културата: 

Църквата „Света Параскева”. Църквата е построена през 1859 г. Тя е паметник на културата. Иконостасът в нея е дело на дебърски майстори от рода Филиповци.Паметник в центъра на селото, издигнат в чест на всички загинали във войните жители.

Къщата-музей на Иван Кулин. Възрожденската история на Медковец е свързана с името на княз Иван Кулин, който по това време е кмет на Медковската община. Под негово ръководство местните жители участват в народноосвободителното въстание през 1850 г. и движението за построяване на българска църква в селото.

Паметниците на културата в общината са с местно значение, но те в известна степен представляват интерес за посетителите на общ.Медковец.

Рекреационните ресурси, които са предпоставка за развитието на туризма в общината, са скромни. Местоположението на общината в Дунавската равнина благоприятства развитието на селското стопанство и в по-малка степен на туризма, предимно с местно значение.

Язовир Козоровец, разположен до село Медковец предлага добри условия за риболов.

На 14 октомври (Петковден)е празникът на Медковец. Той се отбелязва с традиционен събор, който се провежда през втората събота и неделя на месец октомври.

Община Медковец има добри условия и възможности за развитие на ваканционен и селски туризъм. На територията на общината са изградени 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. Такъв комплекс се изгражда на язовир “Расоха” в с. Расово.

Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. В момента се изгражда такъв комплекс на язовир “Расоха” в с. Расово.

На територията на общината съществуват стадиони във всички съставни села на общината. Стадионите в с. Аспарухово и с. Пишурка не се поддържат, тъй като години наред поради липса на средства спортна дейност там не се осъществява. В много добро състояние са стадионите в с. Медковец и в с. Расово. В училищата в с.Медковец и с.Расово има изградени спортни зали,има изградена фитнес зала в с.Медковец ,също и още две игрища и зала за тенис на маса. В общината има два футболни отбора – в с. Медковец и с. Расово, които се състезават в окръжните групи.

 

Традиционен спорт за общината преди години бе конния, който се финансираше от нея. За съжаление той изисква значителни финансови средства, каквито общината на този етап не може да осигури и поради този причина той бе ликвидиран.

Най-сериозни успехи в областта на спорта в републикански и международни състезания е постигал отбора по приложно колоездене. Отбора няколко години поред беше класиран на призови места и донесе спортна слава за Общината.

 

Списък на паметници на недвижимото културно наследство, местонахождение

 

 

Паметник на загиналите в Отечествените войни –с.Медковец

Паметник на поп Андрей-с.Медковец-2бр.

Бюст паметник на кнез Иван Кулин-с.Медковец

Паметник на Андрей Тупанкьов-с.Медковец

Бюст паметник на Дано Опинчев-с.Медковец

Паметни плочи-с.Медковец-9бр.

Паметник на загиналите във войните -с.Расово

Паметник на убитите през 1923г.

септемврийци-с.Расово

Паметни плочи –с.Расово-4бр.

Паметник на участниците в Септемврийското въстание 1923г.-с.Сливовик

Паметни плочи –с.Сливовик-3бр

Паметник на Младен Йорданов-с.Аспарухово