Заповед № 145/27.09.2021 - Планираните мероприятия по повод традиционния събор на село Медковец /на 9 и 10 октомври 2021 г./ да бъдат отменени.

Заповед № 136/31.08.2021 - наемател на помещение – площ 11 м2, кв. 1, УПИ І, пл. № 90 – по плана на с.Аспарухово

Заповед № 89/11.06.2021 - Класиране наемател административна сграда находяща се в УПИ IV-818,кв.78 по плана на с.Медковец

Заповед № 77/21.05.2021 - публичен търг с явно наддаване на 11.06.2021г. с начален час 11:00 часа за отдаване под наем

Заповед № 18/11.02.2021 - Заповед за наем на земеделска земя по чл.37в ал.10 от ЗСПЗЗ за 2020-2021 стопанска година

Заповед № 13/16.01.2020 - Заповед за наем на земеделска земя по чл.37в ал.10 от ЗСПЗЗ за 2019-2020 стопанска година

Заповед № 156/17.09.2019 - публичен търг с явно наддаване на 07.10.2019 г.

Заповед № 66/16.04.2019 - публичен търг с явно наддаване на 09.05.2019 г.

Заповед № 65/16.04.2019 - публичен търг с явно наддаване на 09.05.2019 г.

Заповед № 54/27.04.2018 г. - Обезопасяване водни площи и съоражения

Заповед № 117/15.12.2017 г. Полски пътища по чл.37в, ал.16.-2017-2018 г.

Заповед № 98/09.11.2017 г. Наем ниви по чл.37в, ал.10.-2017-2018 г.

Заповед №8/27.01.2017 г.  Полски пътища

ЗАПОВЕД №39 / 11.04.2016 г.  Противопожарен сезон

ЗАПОВЕД № 92/ 23.07.2015 г.        Закона за гражданска регистрация

          ПРОТОКОЛ  извършена проверка  Заповед № 92/23.07.2015 г.

ЗАПОВЕД №76/15.06.2015 г 

ЗАПОВЕД 69/28.05.2015     Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“

ЗАПОВЕД №66/25.05.2015 г

ЗАПОВЕД №65/25.05.2015 г., с.Медковец

 

З А П О В Е Д     № 41/14.04.2014 г.  Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

 

З А П О В Е Д   № 39 / 08.04.2014 г.   Противопожарен сезон

 

 

З А П О В Е Д   № 2 / 08.01.2014 г. Да се прекрати съсобствеността между община Медковец и Търговско дружество „ДЕСИСЛАВА-АГРО 2008”ЕООД

 

З А П О В Е Д   № 75 / 26.06.2013 г.

за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи

 

З А П О В Е Д    № 58 / 07.05.2013 г.

от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

 

З А П О В Е Д   № 56- А / 29.04.2013 г.

за осигуряване на спокойна обстановка и условия за нормално протичане на изборния ден

 

ЗАПОВЕД   № 56/ 29.04.2013 г.                                         Препис !

относно организационно-техническата подготовка за провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г

 

ЗАПОВЕД   № 55/ 29.04.2013 г. ПРЕПИС!

във връзка с Решение 2392-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК

 

 

З А П О В Е Д     № 51/12.04.2013 г. Препис!

относно определянето на пожароопасния сезон на територията на страната