НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1898 г. с. МЕДКОВЕЦ ”

 

Читалище „Развитие” в село Медковец, област Монтана, е учредено на 21 ноември 1898 г. по инициатива на местните учители, начело с главен учител Петър Георгиев Манчов, и със съдействието на тогавашния кмет Тодор Желязков. Неговата основна цел е да разпространява научни знания, да буди у жителите интерес към книгата и образованието, да стимулира културния живот, да утвърждава националното самосъзнание.

За пръв председател на читалището Учредителното събрание избира инициатора за основаването му, а за секретар и библиотекар - Андрей Игнатов. Основна задача на читалищните дейци по това време е уреждането на библиотека и читалня.

Библиотеката е културна, информационна и образователна институция, която събира, организира, съхранява и предоставя за ползване книги и информация. Тя подпомага всеки гражданин в процеса на образованието и самообразованието му и съдейства за генерирането и разпространението на знания. През годините фондът й постоянно се обогатява, като неизменно библиотекарят играе съществена роля в това. Напълно заслужено читалищната библиотека в Медковец е класирана на първо място сред селските библиотеки в Михайловградски окръг в Националния преглед през 1967 г., а библиотекарката Иванка Беремлийска е удостоена с първа награда за дългогодишен и всеотдаен труд, посветен на това благородно дело.

През 1983 г. се открива новата триетажна сграда на читалището, в която се премества и библиотеката. Библиотечният фонд сега наброява 15 552 библиотечни единици, с детски отдел и читалня, за които се грижи библиотекарката Галина Димитрова Миланова. През 2010 г. библиотеката при читалище „Развитие-1898" печели проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” (Глобални библиотеки – България), а на 11 май 2011 г. е открита компютърната зала по проекта.

 

 

 

Театралните прояви са важна част от дейността на читалището. Пионери на това дело в селото са учителите, които през 1892 г. с участието и на някои общински служители и по-големи ученици представят пиесата „Многострадалната Геновева”. Високи върхове достига медковският самодеен театър на Четвъртия и Петия републикански фестивали на селските колективи. С постановката на пиесата „Събота 23” от Стефан Цанев, играна през 1974 г. в Благоевград, той печели второ място, сребърен медал и лауреатско звание. На Петия републикански фестивал през май 1978 г. с пиесата „Просто жена ” от Н. Парушев завоюва и най-високото отличие – златен медал. За дългогодишна театрална дейност и високи постижения режисьорът-самодеец Цветан Торньов е награден със сребърен медал и орден „Кирил и Методий”.

През годините към читалище „Развитие” съществуват различни самодейни колективи: танцов състав от 20 девойки и младежи с ръководител Йордан Павлов, смесен хор от 100 жени и мъже с ръководител Васил Кольов, а после и Милан Белчев. През 1954 г. е създаден битов женски хор от 55 жени и девойки с ръководител Софрон Кожлеев.

През 2007 г. танцовият състав взема участие в Първия международен детски фестивал „Слънце иде`2007” с. Дрен, община Радомир, където печели специалната награда на журито, парична награда и плакет. На следващата година участва във Втория международен фолклорен фестивал „Пауталия`2008”, откъдето се завръща с втора награда и плакет. През 2009 г. посещава Националните фолклорни празници „Смолян`2009”, където е единственият състав от Западна България и печели симпатиите на публиката, а през 2010 г. е награден със златен плакет на Десетия национален фестивал на българското народно творчество "Копривщица '2010".

В момента в читалището има танцов състав, кръжок по художествено слово и малка театрална група.

Чрез читалищната институция ученици, младежи и граждани получават възможност за пълноценно осмисляне на свободното време. Всички успешно развиват интересите и способности си и получават възможност за изява на празници, фестивали и други прояви, свързани с дейността на читалището.