ДАТИ И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ МАНДАТ 2023 - 2027 ГОДИНА

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА МАНДАТ 2023-2027

 

 

 

16.05.2024 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 23.05.2024 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

 

 

 

17.04.2024 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 25.04.2024 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

 

 

21.03.2024 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 28.03.2024 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

 

 

 

19.02.2024 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 26.02.2024 година /понеделник/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

 

 

01.02.2024 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет -Медковец на 08.02.2024 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

22.01.2024 -  На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 29.01.2024 година /понеделник/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

22.12.2023 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 28.12.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

24.11.2023 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 30.11.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

09.11.2023 - На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 15.11.2023 година /сряда/ от 14.00 часа, в заседателната зала на община Медковец

 

 

 

ДАТИ И ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА

 

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет -Медковец на 19.10.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в кабинета на кмета на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 29.09.2023 година /петък/ от 14.00 часа, в кабинета на кмета на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 31.08.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет -Медковец на 14.07.2023 година /петък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 29.06.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Медковец на 16.06.2023 година /петък/ от 10.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 25.05.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 28.04.2023 година /петък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 30.03.2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 24.02.2023 година /петък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 26 януари 2023 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Медковец на 29.12.2022 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Медковец на 16.12.2022 година /петък/ от 10.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Медковец на 05.12.2022 година /понеделник/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Медковец на 11.11.2022 година /петък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 29 септември 2022 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 31 август 2022 година /сряда/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 25 юли 2022 година /понеделник/ от 10.30 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 28 юни 2022 година /вторник/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 26 май 2022 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 28 април 2022 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 30 март 2022 година /сряда/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Медковец на 24 февруари 2022 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в Заседателната зала на община Медковец

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 27.01.2022 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.12.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 16.30 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 24.11.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 30.09.2021 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 25.08.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.07.2021 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.06.2021 г. /вторник/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 26.05.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.04.2021 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 24.02.2021 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 28.01.2021 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.12.2020 г. /вторник/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 26.11.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.10.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 26.08.2020 г. /сряда/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 30.07.2020 г. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 29.06.2020 г. /понеделник/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовното заседание на Общински съвет при община Медковец е на 28.05.2020 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Редовно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 30.03.2020 год. /понеделник/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Извънредно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 03.03.2020 год. /вторник/ в Заседателна зала на община Медковец от 09.15 часа.

Редовно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 27.02.2020 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Извънредно заседание на Общинския съвет при община Медковец е на 07.02.2020 год. /петък/ в Заседателна зала на община Медковец от 13.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 30.01.2020 год. /четвъртък/ в Заседателна зала на община Медковец от 14.00 часа.

Извънредно заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 30.12.2019 год. /понеделник/ в Заседателната зала на община Медковец от 13.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 20.12.2019 год. /петък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 28.11.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ МАНДАТ 2015-2019