НЧ „Просвета – 1927 година”

с. Аспарухово, обл. Монтана

ул. „Г.Димитров” № 21, GSM: 0896124029

Историческа справка

            Читалището в село Аспарухово е основано на 01.12.1927 г. На тази дата се събират около 20 души, между които Макавей Филипов от с. Аспарухово, Александър Атанасов от гр. Русе, Михаил Наков от гр. Видин – учители в местното училище, и изработват документи за утвърждаване устав на читалището. Чрез устава се учредява читалище с името „Просвета”, което е регистрирано в околийския съд и започва своята културно-просветна дейност сред населението.

            За председател на читалище „Просвета” е избран Макавей Филипов – учител от село Аспарухово, който с ентусиазъм влага младежката си енергия за укрепване на читалището, заедно с горепосочените учители – основатели на читалището. Макавей Филипов постъпва като млад учител в Аспарухово през 1921 г. и като местен човек търси начини за издигане културното ниво на селото. Той твърди, че доста по-рано е провеждана културно-масова работа, тъй като е намерил, захвърлени на тавана на училището, квитанции и пиесата „Геновева”, напечатана на циклостил. Няма, обаче, запазени документи и затова се счита, че читалището е основано през 1927 година.

            Непосредствено след образуването на читалището, основателите решават да наберат средства за доставка на книги за библиотеката и за най-належащите читалищни нужди. За тази цел се организират вечеринки и се поставят пиесите „Иванко – убиецът на Асеня” и „Пленникът от Трикери”, като средствата са изразходвани за книги. След 09.09.1944 г. на Народните читалища се отпускат значителни субсидии и те вече могат да развиват спокойно културно-просветната си дейност.

                        Художествената самодейност на читалище „Просвета – 1927 година” обхваща певческа група, театрална трупа, оркестър за народни хора и танцова група. Групите са участвали в общински и окръжни фестивали, получили са много грамоти и отличия. На Петия републикански фестивал е завоювано най-голямото отличие за читалището – бронзов медал.

            Нагледната агитация е мощно средство на културно-просветната дейност. В чест на бележити дати, кръгли годишнини, успехи в селското стопанство и в училище се подменят редовно кътове, витрини, агитационни табла.

           

            Голяма роля за възпитанието и образованието е играла и ще играе и в бъдеще книгата. Съзнавайки много добре голямото значение и огромната роля на библиотеката за културното издигане на човечеството, ръководството на читалището има за цел да разнообрази книжния фонд, както и да го увеличи с литература от селскостопански характер, технически книги, художествена и детска литература, за да задоволи нуждите на селото. Книжният фонд на читалището непрекъснато се увеличава. През 1968 година читалището разполага с 1800 тома книги, а в момента – с около 10 000 тома. Библиотеката има книгохранилище и читалня.

            От 1997 година читалището, по силата на ЗНЧ, става юридически самостоятелно, с председател Елка Йорданова Филипова и секретар Антоанета Дамянова Арсенова. От 2000 година председател е Красимир Асенов Филипов, който заедно със секретаря полага големи грижи за опазване на книжния фонд и за развитието на културната дейност. Поради демографския срив и икономическата криза, в която се намираме в момента, читалището работи изцяло с деца, които с голям ентусиазъм участват в различни местни, общински и регионални мероприятия и фолклорни събори. Най-вълнуващото участие е в Десетия национален фестивал на българското народно творчество „Копривщица – 2010 г.”

            Читалището е пререгистрирано според ЗНЧ на 09.06.2010 г., като към името е добавена годината на основаването, а именно от НЧ „Просвета” става НЧ „Просвета – 1927 година” /тази промяна е от 2012 г./. Председател на читалището е Красимира Цветанова Георгиева.

            Читалището работи под девиза „Да запазим българския дух и българските традиции и да ги предадем на бъдещите поколения”.