Вторник, 09 Април 2024 11:28

ПОКАНА 09042024

Четвъртък, 04 Април 2024 14:22

ПОКАНА 08042024

Четвъртък, 07 Март 2024 14:07

за Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 08.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ВЕРОМИР СПАСОВ
Кмет на община Медковец

 

Докладна актуализация наредба

Калкулация

Уведомление и мотиви

Сряда, 28 Февруари 2024 11:08

3mart2024

Вторник, 20 Февруари 2024 15:24

БАБА МАРТА 2024