ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА МАНДАТ 2023-2027

 

ПК ПО „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, МЕСТНА ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ И НОРМАТИВНИ УРЕДБИ“

 

 

 

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 25.04.2024 Г.

17.04.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 28.03.2024 Г.

21.03.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 26.02.2024 Г.

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ ОТ 08.02.2024 Г.

01.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 08.02.2024 г.

 

 

ПК ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СЕЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ“

 

 

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 23.05.2024

16.05.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 23.05.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 25.04.2024

17.04.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 28.03.2024

21.03.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 26.02.2024

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 08.02.2024 Г.

01.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 08.02.2024 г.

 

 

 

ПК ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА“

 

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА 28.03.2024 Г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА 26.02.2024 Г.

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

 

 

ПК ПО „РАБОТА С МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, БОРБА С НЕГРАМОТНОСТТА И ПРЕСТЪПНОСТТА“

 

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ 28.03.2024 Г.

21.03.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ 26.02.2024 Г.

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

 

 

ПК ПО КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО КЪМ ОБС – МЕДКОВЕЦ