Целодневна детска градина - с. Расово

 

 

Целодневната детска градина в с. Расово е създадена през октомври 1966 г.

Сградата е общинска собственост. Директор е Офелия Първанова, а втора учителка – ВрачанаГеоргиева.

От 1977 г. директор е Здравка Кръстева, а учителка - Зоя Маринова.

През 1989 г. З. Кръстева се пенсионира и ръководител на детското заведение става Зоя Маринова. Като детска учителка работи Людмила Цветанова.Това е период, в койтогрупата е запълнена на сто процента.

През 1998 г. за директор е назначена Светлана Миткова. Градината има готвач и домакин, а възпитаниците йса шестнадесет на брой.

През 2009 г. на сградата е направен ремонт по Европейски проект, който я превръщав красиво и приятно място за целодневното пребиваване на децата.

През 2010 г. с решение на Общинския съвет при община Медковец целодневната детскаградина и детската ясла се преобразуват в Обединено детско заведение "Щурче" с директорВилхема Иванова.

Днес ОДЗ "Щурче" се ръководи от Зоя Маринова. С помощта на община Медковец ина кметство Расово на детската градина се осигуряват достатъчно средства за издръжка, а персоналътпритежава необходимата педагогическа компетентност, за да се грижи за нормалното пребиваване на децата в Обединеното детско заведение.