ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ОУП
Басейнова дирекция инф
Задание БД
Нетехн.резюме
НК ЖП
Община Писмо ПУО
Реш за възлагане изр. на ОУП
РЗИ Медковец
РИОС Задание
Становище МОСВ,МРРБ
Становище ОД Земеделие
СХЕМА EO MEДКОВЕЦ
Съобщение за провеждане на консултации

Становище по екологична оценка MO 2-2/2015r.
Справка по чл.29,ал 1 Наредбаза условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Обяснителна записка ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ
Приложение ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ
ОУПО  Анализ   схема  Регионален контекст
ОУПО  Анализ   схема  Екология околна среда
ОУПО  Анализ   схема  Демография
ОУПО  Анализ   схема  Обитаване
ОУПО  Анализ   схема  Пространствено устройство
ОУПО  Анализ   схема  Икономически активности
ОУПО  Анализ   схема  Териториално управление


ОУПО ОПОРЕН МЕДКОВЕЦ
ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ
ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ АСПАРУХОВО РАСОВО
ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ  МЕДКОВЕЦ
ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ  ПИШУРКА
ОУПО ПП МЕДКОВЕЦ  СЛИВОВИК
ОУПО  схема  ЕЛ МЕДКОВЕЦ
ОУПО  схема  Концепция
ОУПО  схема  НКН МЕДКОВЕЦ
ОУПО  схема  СОБСТВЕНОСТ МЕДКОВЕЦ
ОУПО  схема  ТРАНСПОРТ МЕДКОВЕЦ
ОУПО  схема  ВиК