Приемни дни

 


 


Приемни дни на кмета на община Медковец

 

Петък 13:00 - 16:30 ч.

Приемните дни на кмета не се ограничени с този график.
Приемни дни на заместник-кмета на община Медковец

Четвъртък 13:00 - 16:30 ч.

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

 

от 8:00 до 16:30 часа