ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024

 

 

 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина с демоверсия за предстоящите избори за ЕП/НС през юни 2024 г. по следния график:

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 8.00 до 12.00 ч.:
• в село Медковец – в сградата на общината
(до стаята на охраната)

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 12.30 до 16.30 ч.:
• в село Расово – в сградата на кметството

На 6 юни 2024 г. (четвъртък) от 8.00 до 10.30 ч.:
• в село Аспарухово – в сградата на кметството.

 

 

 ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма не по-късно от 25.05.2024 г. чрез:
- заявление по образец, което се подава в кметството или в общината;
- електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024Г.

 

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АНИМИРАНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ – СЪС СУБТИТРИ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АНИМИРАНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АУДИОКЛИПОВЕ

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 9 ЮНИ 2024 Г. (ЧЛ. 42, АЛ. 1 ИК)

 

ЗАПОВЕД № 74/02.05.2024 г. - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД № 61/12.04.2024 г. - ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД № 62/12.04.2024 г. - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

001 СЛИВОВИК

002 ПИШУРКА

003 МЕДКОВЕЦ

004 МЕДКОВЕЦ

005 АСПАРУХОВО

006 РАСОВО

007 РАСОВО