Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

      РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
№1/05.01.2009г. Иван Евстатиев Иванов
№2/10.01.2009г. Соня Кръстева Куткудейска
№3/12.01.2009г. Райка Николова Борисова
№5/12.01.2009г. Анна Горанова Иванова
№6/13.01.2009г. Валентина Кирилова Станева
№7/14.01.2009г. Монка Тодорова Паункова
№8/16.01.2009г. Кръсто Захариев Кръстев
№9/16.01.2009г. Милен Горанов Табаков
№10/20.01.2009г. Надя Трифонова Георгиева
№11/20.01.2009г. Ренета Трифонова Каменова
№12/23.01.2009г. Цеца Илиева Бориславова
№13/10.02.2009г. Николай Божиков Динчев
№14/22.06.2009г. Румяна Иванова Динчева
№15/22.06.2009г. Тотка Ангелова Маркова
№16/18.01.2010г. Цеца Илиева Бориславова
№18/14.03.2011г. Румяна Трифонова Ценкова
№19/02.05.2012г. Валя Илиева Кирилова
№20/03.07.2012г. Мария Валериева Николова
№21/04.01.2013г. Румяна Иванова Динчева
№22/01.07.2013г. Мариана Миланова Атанасова
№23/03.07.2015г. Даниела Георгиева Илиева
№24/11.01.2016г. Невяна Валентинова Георгиева
№26/04.01.2017г. Славомир Росенов Славчев
№27/18.01.2016г. Ралица Цветанова Йончева
№28/01.03.2017г. Петя Кръстева Петрова
№29/20.03.2017г. Станислава Стефанова Стефанова
   
  Декларации по чл.12 т.2