ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.