ИЗБОРИ 2021

 

ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ 04.04.2021г. - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ВИДЕОКЛИПОВЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЦАТА ПРИТЕЖАВАЩИ НЕВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ВАЖНО!!! - ЗА ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г.избори за народни представители, Общинска администрация –Медковец уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината, както следва:

1. Избирателите с трайни увреждания могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец, подписано собственоръчно и подадено по следния начин: или от упълномощено лице; или доставено чрез „Български пощи“ или изпратено на електронната поща на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 20.03.2021 г.
Прилага се копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние.  
Приложение № 14-НС


2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес е в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г.Приложение № 12-НС


3.Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ до 20.03.2021 г.
Приложение № 18-НС


4.Отстраняване нанепълноти и грешки в избирателните списъци - 27.03.2021 г.
Приложение № 8-НС

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ЗАПОВЕД № 37/19.03.2021 г. Образуване на една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на общината за провеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № 36/15.03.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Решение № 2148-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК във връзка с осигуряване на възможността за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в община Медковец

ЗАПОВЕД № 33/08.03.2021 г. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 24/ 02.03.2021 Г - АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД № 32/08.03.2021 г. Промяна на адрес на избирателна секция в село Расово, община Медковец, област Монтана за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ЗАПОВЕД № 24/02.03.2021 г. Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец

ЗАПОВЕД № 16/10.02.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП ИЗБОРИ 2021

Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

 

Секция 001

Секция 002

Секция 003

Секция 004

Секция 005

Секция 006

Секция 007

 

ЗАПОВЕД № 17/10.02.2021 г. Относно: Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ПО ЧЛ. 36, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 И 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. (ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)