Президентски и предсрочни избори 14.11.2021

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина
за предстоящите избори по следния график:

село Аспарухово (в сградата на кметството)
на 2 и 3.11.2021 г. /вторник и сряда/ от 9.00 до 16.00 ч.
село Расово (в сградата на кметството)
на 4 и 5.11.2021 г. /четвъртък и петък/ от 9.00 до 16.00 ч.
и на 6.11.2021 г. /събота/ от 9.00 до 12.00 ч.
село Медковец
(в сградата на общината до стаята на охраната)
На 8, 9, 10 и 11.11.2021 г.
/понеделник, вторник, сряда и четвъртък/
от 9.00 до 16.00 ч.

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - ВИДЕОКЛИПОВЕ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г.

БЛАНКИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ КОИТО НЯМАТ ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ЗАПОВЕД №180/03.11.2021 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ЗМСМА И РЕШЕНИЕ № 764-ПВР/НС ОТ 20.10.2021 Г. НА ЦИК ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРНА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

ЗАПОВЕД №176/29.10.2021г. - ОТКРИВАНЕ НА СЕКЦИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯННИ И НАСТОЯЩИ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, МОЖЕ ДА ПОИСКАТ ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В СРОК ДО 30.10.2021 Г ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАПОВЕД №163/14.10.2021г. - Места за поставяне на агитационни материали /афиши, плакати, обръщения и др./ от кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети на територията на община Медковец,

01.10.2021 - ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ЗАПОВЕД 144/27.09.2021 ОТНОСНО: Места за обявяване на избирателните списъци в община Медковец

ЗАПОВЕД 142/20.09.2021 ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Президент, Вицепрезидент на Р. България и за Народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Решение на Народно Събрание от 02.09.2021 г., обнародвано в ДВ бр. 79 от 03.09.2021 г. и Указ на Президента на Републиката № 245/14.09.2021 г. обн. ДВ бр. 77/16.05.2021 г. за произвеждане на изборите за Народни представители на 14 ноември 2021 г.

СЕКЦИЯ 001 - СЛИВОВИК

СЕКЦИЯ 002 - ПИШУРКА

СЕКЦИЯ 003 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 004 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 005 - АСПАРУХОВО

СЕКЦИЯ 006 - РАСОВО

СЕКЦИЯ 007 - РАСОВО