Община Медковец

Община Медковец

СЪОБЩЕНИЕ

 

за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

 

 

На 03.07.2013г., в 15.30 часа, в община Медковец, на адрес с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.

 

                                                                                                                                                                                      Препис!      

З А П О В Е Д       №   75 / 26.06.2013 г.

 

 

                В изпълнение наизискванията на чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и разпоредбите на чл.12 от Наредба № І3-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи и писмо с изх. № РД-34-64-/1//24.06.2013 г. на ВрИД Областен управител на област Монтана

 

На 13 юни -  лето Господне 2013, Негово Високопреподобие архимандрит Антим - Протосингел на Световидинската Света Митрополия, в съслужение с Негово Високопреподобие архимандрит Борис - Архиерейски наместник на Ломската духовна околия и иерей Петрачко, извършиха  богослужение, посветено на големия църковен празник Възнесение Господне, в храма "Свeта Петка" в с. Медковец, обл. Монтана.

След това, в присъствието и с дейното участие на църковното настоятелство при храм "Света Петка", следвани от множество народ, те се отправиха към полето, където отслужиха Молебен за здраве и благословение на земеделските земи и посевите.

 

Кметът на с. Медковец - Венцислав Куткудейски, покани всички на празнична трапеза с курбан, посветен на празника, организиран лично от него и семейството му, със съдействието на служителите на читалището и общината.  Звуците на жива народна музика радваха богатата празнична трапеза и огласяха полето.

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес­

на управление: Република България, гр. София -1303. ул. „Три Уши" № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81. ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица. че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България "

Срещата ще се проведе на: 03.07.2013 г. от 15,30 часа в с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала.

 

                                                                                                ПРЕПИС!     

        

   З А П О В Е Д     №   58 / 07.05.2013 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

Страница 52 от 52