Новини

Новини (251)

Вторник, 18 Февруари 2014 15:47

Васил Левски

Написана от

На 19 февруари 2014 г. се навършват

141 години

от героичната смърт на Васил Левски!

Ние, българите, не трябва да забравяме посланията на Апостола на свободата, а непрекъснато трябва да доказваме, че сме чисти, предани и полезни на Родината си!

Поклон пред светлия пример на Левски!

 

Васил Левски - живот,изпълнен със светлина

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА СЪВЕТНИЦИТЕ

С. МЕДКОВЕЦ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев - кмет на община Медковец

  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

        На основание чл. 22 от новия Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012 г./, Общинският съвет приема Наредба за управление на отпадъците на съответната община. В изпълнение на нормативното изискване, предлагам на Вашето внимание проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

Покана

за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на

бюджет 2013 г., на община Медковец

На основание  Закона за публичните финанси, Общински съвет на съветниците – Медковец , организира обществено обсъждане за отчитане на бюджета на община Медковец за 2013 г.

         Каним гражданите на общината, кметовете на населените места, ръководителите на фирми и организации, както и всички заинтересовани лица да се включат в обсъждането. Вашите мнения, препоръки и становища можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.01.2014 г. (петък) от 14.00часа в заседателната залана административната сграда на община Медковец.

Петък, 17 Януари 2014 00:00

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

Написана от

 

ПРОЕКТ НА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛ. МОНТАНА

 

 

с. Медковец, обл. Монтана,

2014 година 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛ. МОНТАНА

                                    

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” в община Медковец се създава във връзка с устойчивостта на проект BG051PO001-5.1.02-0037-C0001 „Създаване на социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” в община Медковец, област Монтана”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. и обединяване на местни дейности в отделен бюджет.

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗАЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗАСЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕИ ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Медковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица данаправят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на адрес: с.Медковец ул.Георги Димитров 26, офис ЦУИГ, или на същият адрес в кутията за мнения и предложения.

 

Понеделник, 30 Декември 2013 12:15

НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА

Написана от

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВАУЧЕРИ”

ЦЕЛ НА ПОМОЩТА

Подпомагане на земеделските производители при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво.

Понеделник, 09 Декември 2013 11:55

в-к „Монтпрес”

Написана от

Благодарност към кмета на община Медковец,

публикувана във в-к „Монтпрес” –

бр. 92 (2129) от 5-9 декември 2013 г.

 

 

Към статията

 

Публично обсъждане на проектобюджета

на община Медковец за 2014 година

На основание чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на чл. 17 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, кметът на общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2014 година.

 

Петък, 01 Ноември 2013 09:12

Ден на народните будители

Написана от

Ден на народните будители


Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

 

 

 
Сряда, 25 Септември 2013 11:56

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА

Уважаеми гости и граждани

на община Медковец,

във връзка с отбелязването

на210години от рождението

на кнез Иван Кулин

и 115 години от създаването

на Народно читалище „Развитие”

община Медковец и

НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец”

 

Страница 18 от 18