Новини

Новини (251)

Вторник, 09 Април 2024 11:28

П О К А Н А

Написана от

ПОКАНА 09042024

Четвъртък, 04 Април 2024 14:22

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА 08042024

Четвъртък, 07 Март 2024 14:07

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

за Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 08.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ВЕРОМИР СПАСОВ
Кмет на община Медковец

 

Докладна актуализация наредба

Калкулация

Уведомление и мотиви

Събота, 02 Март 2024 16:11

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Написана от

3mart2024 1

Сряда, 28 Февруари 2024 11:08

П О К А Н А

Написана от

3mart2024

Вторник, 20 Февруари 2024 15:24

Конкурс

Написана от

БАБА МАРТА 2024

Четвъртък, 15 Февруари 2024 11:08

ПОКАНА

Написана от

 

ПОКАНА 18022024

Петък, 19 Януари 2024 14:39

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на община Медковец, съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.02.2024 год. от 11,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на община Медковец.

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

Веромир Спасов ПП
Кмет на община Медковец

Петък, 19 Януари 2024 14:32

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.02.2024 год. от 9,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

Веромир Спасов ПП
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 18 Януари 2024 16:45

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2024 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност. Във връзка с това кметът на община Медковец – Веромир Спасов, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2024 година и прогнозата за 2025 и 2026 година.

Обществените обсъждания на проекта на бюджета в отделните населени места на общината ще се проведат на 23 януари 2024 г. (вторник) в следния ред:

Аспарухово – от 9.00 ч. в клуба на село Аспарухово
Расово – от 10.30 ч. в малкия ресторант
Пишурка – от 12.00 ч. в сградата на кметството
Сливовик – от 13.30 ч. в клуба до пощата.

В село Медковец такава среща ще се проведе на 24 януари 2024 г. (сряда) от 10.00 ч. в Заседателната зала на общината, а официалното публично обсъждане на проекта на бюджета ще бъде на 26 януари 2024 г. (петък), от 10.30 ч., в същата зала.


Писмени предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 19.01.2024 г. до 16,00 часа на 25.01.2024 г. / през работно време/, както и устни предложения по време на общественото обсъждане.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец.
ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2024 Г. (ПЕТЪК) ОТ 10,30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

ВЕРОМИР СПАСОВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Страница 1 от 18