Петък, 19 Януари 2024 14:32

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.02.2024 год. от 9,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

Веромир Спасов ПП
Кмет на община Медковец

Прочетена 241 пъти