Понеделник, 31 Октомври 2022 12:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от
Оценете
(0 гласа)

№ОП 04-32/28.10.2022 г.

Община Медковец на основание чл.149/1/ от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че има издадено Разрешение за строеж №11/28.10.2022 г. от Главен архитект на общината за обект: “СИЛОЗНА БАЗА“ в ПИ с идентификатор 62222.204.7 по КК и КР на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, собственост на „АГРОФОГ“ЕООД.
Заинтересованите лица могат да го обжалват в 14-дневен срок пред Административен съд гр.Монтана.

АРХ.ВЕНЕТА АТАНАСОВА:
Главен архитект на община Медковец

Прочетена 892 пъти Последно променена в Понеделник, 31 Октомври 2022 13:01
Още в тази категория: « С Ъ О Б Щ Е Н И Е С Ъ О Б Щ Е Н И Е »