Новини

Новини (251)

Понеделник, 31 Май 2021 13:44

Покана - работна среща

Написана от

Във връзка с Решение № 252 от Протокол № 23/ 29.04.2021 г. на Общински съвет Медковец Ви уведомяваме, че на 09.06.2021 г. (сряда) от 14,30 ч. в сградата на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец ще се проведе работна среща с представители от Средно училище „Отец Паисий“, с. Медковец – учители, обществен съвет и училищно настоятелство, както и представители на изпълнителната власт на тема „Проблемите в училище и мерките за тяхното успешно решаване“.

Петък, 21 Май 2021 09:42

Честит Празник

Написана от

24 МАЙ

Вторник, 27 Април 2021 13:38

Честит Празник

Написана от

Velikden2021

Вторник, 02 Март 2021 15:44

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Написана от

3mart

Четвъртък, 18 Февруари 2021 12:47

ПОКАНА

Написана от
Четвъртък, 04 Февруари 2021 07:58

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец
към жителите на община Медковец, представители на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост за участие в
обществено обсъждане на проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, председателят на Общински съвет Медковец организира обществено обсъждане на проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.
Скъпи съграждани, в страната със Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването е удължен срокът на обявената извънредна епидемиологична обстановка за цялата страна считано до 30 април 2021 година. С цел да се гарантира живота и здравето на заинтересуваните страни и същевременно да се спазят, както и законовите разпоредби в областта на приемането на нормативните актове, също така и разпоредбите за противоепидемични мерки, организирам обществено обсъждане, чрез предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение посредством официална електронна поща и писмени становища, подадени в деловодството на Общински съвет Медковец, ул. „Георги Димитров” № 26.
Заинтересованите страни могат да подадат своите писмени становища, мнения и препоръки от 04.02.2021 г. до 19.02.2021 г. до 12.00 часа. Общественото обсъждане ще се проведе на 19.02.2020 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на община Медковец.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец могат да направят това на интернет страницата на общината - http://medkovec.bg/
Становища и предложения по проект за промяна в НАРЕДБА №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет Медковец или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МОТИВИ

 

С уважение,
Теодор Антонов
Председател на Общински съвет Медковец

Петък, 29 Януари 2021 08:26

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и чл.16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2021 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност.
Във връзка с това кметът на община Медковец – инж.Венцислав Евгениев, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2021 година и прогнозата за 2022 и 2023 година.
Писмените предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 29.01.2021г. до 16,00 часа на 09.02.2021 г. / през работно време/, както и устни предложения по време на обществените обсъждания.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец в Бюджетната комисия на ОА при община Медковец. За справки- Зам.кмет- инж.Иван Иванов.
Публичните обсъждания ще се проведат на 10.02.2021 г. (сряда) по населени места, както следва:
от 9,00 часа в Младежки клуб с. Аспарухово
от 11,30 часа в Залата за гости с.Расово
от 14,00 часа в Кметство с.Пишурка
от 15,30 часа в Библиотеката на с.Сливовик
от 17,30 часа в заседателната зала на община Медковец.
Задължения на кметовете по населени места е да уведомят жителите на съответните населени места по подходящ начин и да осигурят помещенията.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

ПРИХОДИ 2021

СПРАВКА РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

БЮДЖЕТ 2021 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ - ОБЩО

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2021 ГОДИНА

 

 

Страница 7 от 18