Новини

Новини (251)

Сряда, 18 Март 2020 13:29

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

СЪОБЩЕНИЕ!

Община Медковец съобщава, че във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, отменя, считано от 16 март 2020 г., всички насрочени по-рано публични обществени обсъждания и работни срещи. Достъпът на граждани в сградите на общината и кметствата се осъществява при изключително строг пропускателен режим.
За подаване на заявления за издаване на документи и всякакви други въпроси могат да се използват официалните електронни адреси на общината и кметствата:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /за кметско наместничество Пишурка/.

Всички граждани и фирми, които имат въпроси относно противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на COVID – 19, могат да ги задават на:

• телефонния номер на Национална система 112
• Министерство на здравеопазването: денонощно на телефон 02/ 807 87 57. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти“
• РЗИ – Монтана: за информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19: тел. 0882 301083 и 096/39 17 33
• Община Медковец: денонощно на тел. 09727/20 96; 09724/99 54 и 0887 188117

В рамките на работното време:
Медковец: 09727/23 23 и 09724/99 46
Расово: 09720/99 47 и 09721/ 99 62
Аспарухово: 09718/51 64 и 09720/99 58
Сливовик: 09721/99 61 и 09721/99 63
Пишурка: 09720/99 45

Министърът на здравеопазването издаде заповеди, с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение и определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината.

На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

· асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);

· лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38 С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:

· възрастни лица ≥ 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;

· лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;

· лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое;

· лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

Втората Заповед на министъра на здравеопазването се отнася за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2 на издадената Заповед.

1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

МЗ - КАРАНТИНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД МЗ 17.03.2020

Петък, 13 Март 2020 17:16

Заповед превенция коронавирус

Написана от

З А П О В Е Д

№ 53 / 17.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД 18-15/09.03.2020 г. на Областния управител на област Монтана, заповеди с № РД-01-129/16.03.2020 г. и № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел въвеждането на по-строги мерки за превенция на разпространението на Коронавирус /COVID-19/ и спазване на обявеното извънредно положение на територията на Република България

Н А Р Е Ж Д А М

Да се актуализира и допълни издадена моя заповед с № 49 от 13.03.2020 г. по следния начин:
1. Да се избягва струпването на хора на обществените места /площади, улици, паркове и др. / и да се спазва т.н. „социална дистанция“ от 2 метра.
2. Хранителните магазини и кафе-баровете да изпълняват разпорежданията на Министъра на здравеопазването и РЗИ – Монтана. Да спазват изискването за обслужване само на един клиент в помещенията, както и да не допускат струпването на хора пред тях. Масите и столовете да не се използват от клиентите.
3. Да бъдат затворени пенсионерските клубове във всички населени места и общинските зали за гости в село Медковец и село Расово.
4. Родителите са длъжни да контролират поведението на децата до 18 години!
5. Продължава работата на Домашния социален патронаж към ОСП, при строго спазване на всички противоепидемични изисквания на МЗ и РЗИ – Монтана.
6. Преустановява се работата с граждани във всички читалища на територията на община Медковец.
7. Приканвам физическите и юридическите лица, когато е възможно, да използват официалната електронна поща на общината за информация и подаване на заявления за издаване на документи:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
8. Дежурни телефони за връзка с общинска администрация: 09727/20 96, 09724/99 54 и 0887 188117; 09727/23 23 и 09724/99 46.
Контролът върху изпълнението на заповедта ще бъде упражняван от кметовете и кметските наместници на населените места и кмета на община Медковец.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица и населението за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА
Секретар на община Медковец

 

З А П О В Е Д

№ 49 / 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД 18-15/09.03.2020 г. на Областния управител на област Монтана, заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел превенция на разпространението на Коронавирус /COVID-19/ и във връзка с обявеното извънредно положение в цялата страна от 13.03.2020 до 13.04.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ:

1. Да бъде преустановено провеждането на открити и закрити пазари, продаването на стоки и хранителни продукти /вкл. предлагането на всички видове животни и животински продукти/.
2. Да бъдат прекратени събитията и събиранията в пенсионерските клубове и ДЦСХ – с. Медковец. Забранява се обслужването на външни лица в Залата за гости на община Медковец.
3. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, а планираните такива да бъдат отложени.
4. Забранява се провеждането на всички масови мероприятия.
5. Гражданите и служебните лица да предприемат пътувания само по необходимост.
6. Възлагам на кметовете и кметските наместници цялостната координация и контрола по изпълнението на разпорежданията на компетентните органи, както и по настоящата заповед .
7. Тези, които нарушават забраната, да бъдат незабавно санкционирани с издаването на Акт за административно нарушение от служебните лица, констатирали нарушението. При необходимост, да се търси съдействието на служителите от ПУ – Медковец, РЗИ и ОДБХ – Монтана.
ПРИЗОВАВАМ НАСЕЛЕНИЕТО ДА ПРОЯВИ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ!

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на населението и горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА
Секретар на община Медковец

Петък, 13 Март 2020 09:28

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

НА ВНИМАНИЕТО НА СТОПАНИТЕ ОТГЛЕЖДАЩИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНО СТОПАНСТВО /ЗАДЕН ДВОР/ !

Информация във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44 за ветеринарните изисквания към животновъдните обекти на МЗХГ.

 РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В Т.Ч. И СВИНЕ В ЛИЧНО СТОПАНСТВО (ЗАДЕН ДВОР)

 

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 1

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 2

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 3

ЗАЯВЛЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 2

 

Фирма ЕТ„Деси –Светла Симеонова“, гр. Варна
уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода

от 07.03.2020г. до 09.03.2020 г. /вкл./ и
от 10.03.2020г. до12.03.2020г. /вкл./
от 08.00ч. до 22.00 ч.

в землището на село Сливовик ще се проведе третиране на ОВЕС- срещу плевели, с препарат БИАТЛОН 4Д-4мл/дк. няма карантинен срок.

Подлежащите на третиране терени се намират в землището на с. Сливовик, в местностите „Гладно поле“и Ливадите. Вземете мерки за пчелните семейства

Четвъртък, 20 Февруари 2020 13:20

ОБЯВЛЕНИЕ НП

Написана от

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка със стартиране на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Медковец приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
1.Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.
На какво трябва да отговарят потребителите желаещи да бъдат включени в програмата:
• Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
• Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
• Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
• Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
• Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
• Да не са включени в механизма лична помощ;
• Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Потребителите на социалната услуга, или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите в община Медковец, както и в кметствата на населените места до 28.02.2020г.

2. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат насочени към Програмата от Дирекция „Бюро по труда“- офис Медковец

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Страница 10 от 18