Новини

Новини (251)

Сряда, 05 Януари 2022 13:04

Празнична Света Литургия

Написана от

Screenshot 2022 01 05 15 02 10

Четвъртък, 30 Декември 2021 12:08

Покана Обществено обсъждане

Написана от

На 12.01.2022 г. /СРЯДА/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2022 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Уведомление

Събираемост 2021

Справка план-сметка 2022

Приложение за определяне на промилите за такса БО за 2022

План-сметка 2022

Докладна предложение за определяне на план-сметка за 2022

Анализ на план-сметка 2022

Четвъртък, 23 Декември 2021 19:21

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027г. на 24.01.2022г. от 10.30ч. в заседателната зала на община Медковец и с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки, Ви уведомяваме, че броят на участниците в присъственото обсъждане ще бъде ограничен до допустимия максимум.
В тази връзка се предвижда обсъждането да се проведе в хибридна форма - присъствено и онлайн.
Записване за участие в срещата може да направите до 9,00 часа на 24.01.2021 г. на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като посочите име, институция, която представлявате и ел. поща, както и формата на участие (присъствено/онлайн).
Заявилите участници онлайн ще получат линк за участие в срещата!
За тези, които са заявили своето присъствено участие, в случай на запълване на максимално допустимия капацитет на залата ще имат възможност да се включат онлайн в общественото обсъждане!
Моля, следете сайта на общината за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!


С уважение,


ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Четвъртък, 23 Декември 2021 16:06

ПОКАНА

Написана от

за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа,

Община Медковец е във финален етап от процеса по разработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. с помощта на избран външен изпълнител в рамките на  Договор за възлагане на услуга с предмет: „Консултантски услуги, свързани с разработването на ПИРО Медковец 2021-2027“.

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно които и в изпълнение на подхода „отдолу-нагоре“ при взимането на решения, предстои цялостно завършване и обсъждане на плана с гражданите. В тази връзка и на основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Кметът на Община Медковец отправя покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към всички заинтересовани страни и жителите на територията на общината, в т.ч. органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Медковец през новия програмен период.

Събитието ще се проведе присъствено на 24.01.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на община Медковец при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Медковец. и да изпратят своите препоръки и мнения до 23.01.2022г. на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО Медковец 2021-2027 г. са публикувани на сайта на община Медковец:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

 

С уважение,
ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Понеделник, 20 Декември 2021 09:26

Празнично пожелание

Написана от

Поздрав   кмет на община Медковец

Понеделник, 01 Ноември 2021 12:12

ВАЖНО! - пробно гласуване с машина

Написана от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина
за предстоящите избори по следния график:

село Аспарухово (в сградата на кметството)
на 2 и 3.11.2021 г. /вторник и сряда/ от 9.00 до 16.00 ч.
село Расово (в сградата на кметството)
на 4 и 5.11.2021 г. /четвъртък и петък/ от 9.00 до 16.00 ч.
и на 6.11.2021 г. /събота/ от 9.00 до 12.00 ч.
село Медковец
(в сградата на общината до стаята на охраната)
На 8, 9, 10 и 11.11.2021 г.
/понеделник, вторник, сряда и четвъртък/
от 9.00 до 16.00 ч.

Понеделник, 01 Ноември 2021 09:47

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Написана от

МКБППМН при община Медковец организира конкурс за рисунка на тема „ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ“. В конкурса се включиха 25 ученици от двете училища на територията на общината – СУ „Отец Паисий”в с. Медковец и ОУ „Христо Ботев” в с. Расово.
В 25 творби те изразиха в ярки цветове своите представи за народните будители. Авторите се състезаваха в три възрастови групи: от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас.
Жури, което включва трима членове на МКБППМН при община Медковец, оцени получените рисунки. То беше доста затруднено да определи класирането, защото творбите на малките художници бяха равностойни и много интересни. Отличените ще бъдат наградени и ще получат грамоти, а за останалите участници са предвидени поощрителни награди.


КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
СЕЛО МЕДКОВЕЦ
1 - 4 клас

Iмясто ВЕНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЛЮБЕНОВ- 4 клас
II място ТАМАРА СЕРГЕЕВА РОЗАЛИНОВА- 4 клас
IIмясто НИКОЛАЙ ЕЛЕНКОВ- 2 клас
III място САБРИНА БОРИСЛАВОВА- 2 клас
III място ГАЛИН ВЕРГИЛОВ-2 клас

5-7 клас

I място БОРИСЛАВА ИВАЙЛОВА СПАСОВА- 7 клас
II място НАДЕЖДА МИШЕВА- 7 клас
III място НАДЯ СЛАВЧЕВА- 5 клас

8-12 клас

I място МИРОСЛАВ МИЛЕНОВ НИКОЛОВ- 9 клас

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”
СЕЛО РАСОВО


5-7 клас
I място ХРИСТИЯН АТАНАСОВ- 7 клас
II място ЕМИЛ КИРОВ- 7 клас
III място СОЛЕДАТ ДИМИТРОВА- 7 клас

Благодарим Ви, деца!
Бъдете здрави и продължавайте да творите с вдъхновение!

1.11.2021 Buditeli

Понеделник, 27 Септември 2021 11:26

Заповед № 145/27.09.2021

Написана от

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и издадена заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепидемични мерки до 31.10. 2021 г. включително, както и във връзка с увеличаващата се заболеваемост от Коронавирус,

Н А Р Е Ж Д А М

I. Планираните мероприятия по повод традиционния събор на село Медковец /на 9 и 10 октомври 2021 г./ да бъдат отменени.
II. Да не се разполагат панаирни съоръжения – люлки, стрелбища, сергии, маси, батути и др. подобни.
III. Отговорни лица, които ще следят за изпълнението на горепосочените мерки, както и за опазването на чистотата на зелените площи и алеите в парка в централната част на с. Медковец през празничните дни, да бъдат :
1. Кръсто Кръстев – главен специалист „Опазване на обществения ред и сигурност“ и домакин;
2. Венцислав Пасланджийски – управител на ОСП.
IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ангажирани със събора общински служители за сведение и изпълнение, да се постави на информационното табло на община Медковец и да се публикува на сайта на общината.
V. Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява от кмета на община Медковец.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Страница 6 от 18